icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

BIM

Voor Volker Energy Solutions is BIM meer dan een digitale representatie van het te bouwen project.
Met BIM zorgen wij ervoor dat we verschillende bedrijfsprocessen van diverse disciplines van de juiste informatie wordt voorzien. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze informatie makkelijk aangevuld en verrijkt kan worden met kennis en kunde.
Volker Energy Solutions wil in dit proces “data verrijking”  innovatie implementeren en automatiseren van software processen.

Volgens het Amerikaanse National BIM Standaard is de betekenis als volgt: “Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of  bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste  ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.”
De toekomst van BIM zal geen BIM zijn.

Binnen Volker Energy Solutions  hanteren we “Artificieel intelligentie Bouw informatie Management (aiBIM)”. Met aiBIM als doel willen we er op een geautomatiseerde manier voor zorgen dat  raakvlakken sneller inzichtelijk worden gemaakt en kortere doorlooptijden worden behaalt waardoor de kosten verlagen.

Volkers Energie Solutions werkt via de 7 Dimensies van aiBIM Methodiek.

1D: Het verzamelen van DATA  
Dit is onze nulmeting
2D: Het analyseren van de DATA met alle betrokken disciplines
Hierin leggen we werkafspraken vast
3D: DATA verrijken of produceren. (3DModelen, VR, AR).
Door herhaaldelijk en “clash-detectie” te delen met de verschillende Disciplines worden raakvlakken gemanaged en risico’s beperkt.

4D: DATA verrijken met “Tijd”
Hierin zit een planning simulatie en een planning beheersing
5D: DATA verrijken met “Geld”
Hierin zit de calculatie en kosten beheersing
6D: DATA koppeling 4D + 5D
Inzichtelijk maken van de levenscyclus en Assetmanagement
7D: DATA verrijken met sensoren
Dit doen we met predictive Asset management

Met deze ontstaande data modellen wilt Volker Energie Solution innoveren in de energietransitie.