icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Conceptueel ontwerp

Een grootzakelijke netaansluiting is complex en is vaak geen dagelijkse kost. Volker Energy Solutions levert ondersteuning bij het bepalen van een optimale elektriciteitsaansluiting.

Middels een haalbaarheidsstudie en een alternatievenonderzoek worden de mogelijkheden en risico’s in kaart gebracht en worden de bijbehorende investeringsbegrotingen opgesteld. De invloed op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen hierin worden meegenomen.

Aanvullend of als separate dienst kunnen de volgende diensten worden geleverd:

  • Het maken van een basis ontwerp (BO) en het opstellen van enkellijnige schema’s, lay-out van het substation, tracé-onderzoeken, etc.;
  • Het uitvoeren van kortsluit- en loadflowberekeningen;
  • Het opstellen van aanvraagspecificaties voor de primaire, secundaire en tertiaire installaties;
  • Het adviseren in de opzet van een beheer & onderhoudsorganisatie;
  • Het adviseren in mogelijkheden met betrekking tot het onderhoud.