icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Meetdienst

Volker Energy Solutions biedt meetdiensten aan om de kwaliteit van uw energie-infrastructuur door te lichten. Een meting geeft betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van uw net. Wij verrichten metingen aan hoog- midden- en laagspanningskabels en installaties, en aan transformatoren.

Bij een kwaliteitsmeting van Volker Energy Solutions ontvangt u een rapportage over bijvoorbeeld de storingsgevoeligheid, de conditie en de levensduur van uw ondergrondse infrastructuur. Hierdoor kunt u tijdig maatregelen nemen om storingen te voorkomen of op te lossen. Doet er zich onverhoopt toch een storing voor, dan is Volker Energy Solutions snel ter plaatste met een meetwagen om de storing op te sporen. Indien gewenst kan Volker Energy Solutions voor zo ver mogelijk de storing ook verhelpen.


Volker Energy Solutions biedt de volgende meetdiensten

  • Traceren en lokaliseren
  • Foutlokalisatie in kabels
  • Kwaliteitsmetingen en beproevingen van kabels, installaties en transformatoren
  • Thermografische metingen

Voordelen van Volker Energy Solutions Meetdienst

  • Veel ervaring
  • Beschikking over meetwagens voor diverse doeleinden
  • Gekalibreerde apparatuur
  • Volker Energy Solutions is een gecertificeerd bedrijf
  • Alle kwaliteitsmetingen en beproevingen worden vastgelegd in een rapportage
  • Rechtstreeks contact met de afdelingsplanning