icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Operationeel beheer

Volker Energy Solutions is een specialist die zich onderscheid door het aan volledige pakket van eisen te kunnen voorzien in zowel ontwerp en design, constructie van hoogspanningsinstallaties tot 400 kV. Daarnaast kan Volker Energy Solutions ook voorzien in het operationele beheer van hoogspanningsinstallaties, niet alleen door zorg te dragen voor onderhoud van het technische deel, maar zeker ook door het leveren van Installatieverantwoordelijken die het beleidsmatige deel van een veilige en adaquate bedrijfsvoering kunnen waarborgen.


De eigenaar van een hoogspanningsinstallatie moet zorgdragen, zoals omschreven in de Arbo wet en het Arbo besluit, voor een veilige bedrijfsvoering voor al haar personeel dat deelneemt aan het arbeidsproces door toepassing en naleving van de BEI norm voor netbeheerders of door toepassing en naleving van de NEN3840 norm voor hoogspanningsinstallaties. Elke elektrische installatie moet onder de verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst: “de installatieverantwoordelijke”. Volker Energy Solutions heeft de capaciteit om deze complexe zaken te behartigen. Onze Installatieverantwoordelijken hebben de hoogst mogelijke landelijke aanwijzing volgens de BEI norm in het domein Transport. Tevens zijn zij deskundig met de NEN normen en de Europeesche NEN -EN 50 110.


Wij hebben ervaring met assets buiten Nederland, offshore hoogspanningsstations en internationale organisaties waarbij Engels de voertaal is.