icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Strategisch inkoop

Het inkoopbeleid van Volker Energy Solutions is er op gestoeld dat er tijdig, juist en tegen een scherp en/of markconform tarief goederen en diensten worden betrokken, geënt op de regels, het (inkoop)beleid en de strategie van Volker Energy Solutions.
Het optimaal gebruik maken van kennis en expertise in de markt op het gebied van innovatie en duurzaamheid, ten einde zowel commercieel als technisch een sterke positie in de markt te creëren, maakt daar uiteraard ook een belangrijk onderdeel van uit.
Verder levert de inkoopafdeling een bijdrage aan Veiligheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen en is zij van commercieel toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en klanten door middel van het vergaren van marktkennis voor lopende en toekomstige samenwerkingsverbanden.
Het inkoopteam is verantwoordelijk voor projectmatige inkoop in zowel de tender- als uitvoeringsfase en voor het afsluiten van raamovereenkomsten. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de inkoopafdeling bij het hoofdzakelijk decentrale bestelproces.


Het inkoopproces
Het inkoopproces dat gevolgd wordt, bestaat uit diverse stappen, namelijk: het opstellen van een inkoopstrategie, specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken (expediting), nazorg. Tevens vindt contractmanagement plaats.
Bij de start van het project wordt er een inkoopplan opgesteld met daarin de onderstaande onderwerpen:

  • Gedefinieerde inkoopvolumes/werkpakketten;
  • Welke aannemers en toeleveranciers worden uitgenodigd.

Het inkoopproces geschiedt volgens de specificaties van de verschillende componenten en diensten, (vraagspecificatie) documenten, contract en andere relevante informatie die beschikbaar is.