Zoeken

De BIM afdeling maakt een 3D ontwerp voor het nieuwe 150kV schakelstation Oosterhout

Een impressie van het 3D ontwerp van het nieuwe 150kV schakelstation Oosterhout (Gelderland) gemaakt door onze #BIM afdeling! Volker Energy Solutions ontwerpt dit schakelstation in opdracht van TenneT.

BIM ontwerp 150kV Oosterhout.PNG

Waarom dit 3D model?

We gebruiken een 3D model voor een goede afstemming met alle raakvlakken en betrokken disciplines. In dit 3D model worden alle ontwerpen van de verschillende disciplines bij elkaar gebracht. Het model brengt hiermee in beeld waar de knelpunten zitten in het ontwerp. Deze knelpunten worden door middel van een ticket-systeem geadresseerd aan de relevante discipline om zo in de ontwerpfase al tot een oplossing te komen.