Zoeken
Onderhoudsbus VES
Volker-ES 5 jaar

Onze wereld is volop in beweging

Van oudsher is HV-infrastructuur voorbehouden aan netbeheerders. Gedreven door de energietransitie naar duurzame energie zien we een verschuiving naar bedrijven die grote hoeveelheden elektra nodig hebben om hun processen te verduurzamen. Dit betekent dat wij steeds vaker partner worden van private partijen waarbij wij meestal starten met de vraag naar een haalbaarheidsstudie. Komt het project na engineering tot uitvoering dan zijn wij veelal vanaf het begin tot en met de oplevering en in bedrijfsstelling betrokken. Volker Energy Solutions is voortgekomen uit Joulz Energy Solutions, is sinds 5 jaar onderdeel van Visser & Smit Hanab en daarmee van VolkerWessels.

Team Buitelaar

Onze kernwaarden

Volker Energy Solutions heeft drie kernwaarden die altijd terugkomen in onze manier van werken met elkaar en met onze opdrachtgevers:

  1. Veiligheid: we zijn het veiligste bedrijf in de hoogspanning.
     
  2. Duurzaamheid: we dragen bij aan een klimaat neutrale, circulaire en gezonde leefomgeving, resulterend in een betere levenskwaliteit.
     
  3. Integriteit: Integer handelen komt tot uiting in alles wat we doen.

Wij werken voor:

Klanten markten

Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij de energietransitie