Zoeken

Het nieuwe hoogspanningsstation in Rijswijk

Afgelopen zomer werd het 150kV hoogspanningsstation in Rijswijk al in gebruik genomen. Vorige week werden de werkzaamheden afgerond samen met opdrachtgever TenneT. Dit gas geïsoleerde (GIS) station is gebouwd in de jaren 70 en was aan vervanging toe. Het oude station bestond uit vier transformatoren met een hoogspanningsgebouw en is nu weer klaar voor de toekomst met een heel nieuw hoogspanningsstation om de stroomvoorziening voor de regio Rijswijk te verzorgen.

Groen in de omgeving

Vanwege de beperkte ruimte is ervoor gekozen om het nieuwe station direct naast het oude station te bouwen. Nadat het nieuwe GIS station gereed was, is het oude station afgebroken.De inrichting van het terrein is nu groen en past goed in de bestaande omgeving. Op het terrein is een paddenpoel en een bloemrijk grasland aangelegd. Ook zijn er vleermuizenkasten en bijenhotels geplaatst en daarnaast zijn er 34 diverse bomen aangeplant. Hiermee is de omgeving rondom het hoogspanningsstation aantrekkelijk voor flora en fauna.

Engineering en uitvoering door onze hoogspanningsspecialisten

Volker Energy Solutions was als hoofdaannemer op dit project verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering van de werkzaamheden om het nieuwe GIS station te realiseren. Het engineeringsteam heeft het bouwkundig ontwerp en het ontwerp voor de secundaire-, tertiaire- en telecominstallaties ontworpen. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp was het overnameplan. Het overname programma bestond uit het overnemen van vier transformatoren en drie verbindingen op de nieuwe schakelinstallatie. Na alle overnames kon het oude GIS station worden afgebroken en kon de terreininrichting worden afgerond.

Tijdens de realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation heeft Volker Energy Solutions samengewerkt met VolkerWessels ondernemingen Holland Scherm en Homij voor het te storten beton en voor het aanleggen van de gebouw gebonden installaties. De aanleg van het nieuwe 150kV hoogspanningstracé is uitgevoerd door onze eigen kabelafdeling.