Zoeken

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering en projectactiviteiten met het Duurzaamheidsdashboard

Volker Energy Solutions streeft naar een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarom zijn wij continu op zoek naar reductiemaatregelen. De eerste stap richting een klimaatdoelstelling is meten! Door te meten en inzichtelijk te maken wat je daadwerkelijke CO2 uitstoot is, weet je waar en aan wat je moet werken om te reduceren. Daarom heeft Volker ES een duurzaamheidsdashboard ontwikkelt.

Volker-ES keyv Duurzaamheidsdahsboard.png

Wat is het duurzaamheidsdashboard?

In het dashboard meten en beheren we relevante data over duurzaamheid. Hierin presenteren we onder meer de CO2-uitstoot van project en bedrijfsactiviteiten. Op basis van de bevindingen uit het dashboard stellen we indien nodig onze duurzaamheidsmaatregelen bij, zodat reductiedoelstellingen kunnen worden behaald.

 

Wat maakt het dashboard precies inzichtelijk?

Voor het berekenen van de CO2-footprint worden de emissies onderverdeeld in scopes. Scope 1 en 2 betreft directe en indirecte uitstoot. In het dashboard staat het voor materieel, lease/ bedrijfswagens en vliegreizen. scope 3 bevat de gehele levenscyclus van producten die worden ingekocht. In het dashboard staat het voor inkoop van materialen, transport materialen en afvalstromen. Scope 1, 2 en 3 emissies worden geregistreerd en de daadwerkelijke uitstoot in het desbetreffende kwartaal worden vergeleken met een eerder opgestelde nulmeting. Zo bewaken en monitoren we goed de ontwikkeling omtrent emissies. Het dashboard geeft ook inzicht in duurzaamheidsaspecten zoals afvalmanagement, circulariteit en natuur. Tenslotte toont het de effectiviteit van reductiemaatregelen en voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Circulair Volker ES.png

Circulaire economie: afvalstromen op de bouwplaats en in de keten 100% gescheiden

Zoals al eerder benoemt monitoren we ook alle afvalstromen en zijn deze in te zien in het duurzaamheidsdashboard. De stromen worden 100% gescheiden op de bouwplaats in verschillende afvalcontainers. Deze worden naar een van de partners gebracht, waar het afval zo mogelijk wordt gerecycled/ge-upcycled. Door reststromen te hergebruiken als grondstof dragen we bij aan de doelstelling van de overheid om in 2050 een volledige circulaire economie te realiseren.

Volker ES ambitie klimaat neutraal.png

Volker-ES gaat voor duurzaamheid, circulariteit & natuurinclusiviteit

Met de realisatie van het dashboard leveren we een product dat zowel onszelf, als de opdrachtgevers, inzicht geeft in relevante duurzaamheidsdata. Dit geeft ons de kans op het verbeteren/ aanscherpen van de maatregelen of duurzaamheidsdoelen.
Hierdoor werken we niet alleen mee aan de uitbreiding van E-infra, maar ook aan het verduurzamen van (de bouw van) de E-infrastructuur.