Zoeken

Kabelactiviteiten V&SH gebundeld met Volker Energy Solutions

Om de klanten op het gebied van kabelinfrastructuur en hoogspanningsstations nog beter te ondersteunen, efficiënter te bedienen en volledig te ontzorgen, bundelen wij de kabelactiviteiten van Visser & Smit Hanab met de activiteiten van Volker Energy Solutions.

1.jpg

Het volledig ontzorgen van onze klanten

Door deze combinatie zijn wij dé hoogspanningspartner omdat wij het complete pakket kunnen aanbieden vanaf haalbaarheidsstudie tot en met het realiseren en onderhouden van hoogspanningstracés en -stations. Samen gaan wij vanaf november verder onder de naam Volker Energy Solutions, als onderdeel van Visser & Smit Hanab binnen het concern van Koninklijke VolkerWessels.

Dé hoogspanningspartner

Volker Energy Solutions is expert op het gebied van complexe hoogspanning in ontwerp, realisatie en onderhoud van hoogspanningsstations als partner voor publieke en private klanten. Samen met onze klanten willen wij de energietransitie realiseren en versnellen.De energietransitie zorgt voor een steeds grotere vraag naar elektriciteit bij eindgebruikers en leveranciers waarbij de markt steeds vaker zelf haar eigen verbinding en station moet organiseren.

Samen zijn we sterker en brengen we de energie van het net naar de klant of van de klant naar het net. Volker Energy Solutions heeft er vertrouwen in dat wij u alle voordelen kunnen laten zien van de bundeling van activiteiten.