Zoeken

Ontwerp HV-infrastructuur voor groene waterstoffabriek Shell

Volker Energy Solutions is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de 380kV hoogspanningsinfrastructuur voor de groene waterstoffabriek van Shell op de Maasvlakte, Holland Hydrogen 1. Wij hebben de haalbaarheidsstudie, het basis ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van het HV-station, -kabeltracé en de wederzijdse -aansluitingen gemaakt.

afbeelding 5.png
Shell 3.jpg

Modulair ontwerp als geheel nieuwe standaard

Door ruimtegebrek was een traditionele open schakeltuin niet mogelijk en hebben we voor een gesloten installatie gekozen. Omdat dit één van de eerste 380kV GIS installaties in Nederland is, waren er weinig standaarden en heeft ons Engineering team een geheel nieuwe standaard ontworpen. Dit ontwerp is schaalbaar en modulair, zodat er altijd uitbreiding mogelijk is met extra eenheden voor meer fabrieken. 

Shell 1.jpg

Complexe kabelverbinding levert groot vermogen

De energie komt van windparken op zee en wordt via station Maasvlakte 380 van TenneT en een kabelverbinding naar het HV-station getransporteerd. Het ontwerp van de 6km kabelverbinding was een uitdaging op zich vanwege de complexe bodemgesteldheid van de Maasvlakte, de vele ondergrondse infrastructuur en de toelaatbaarheid te werken in de nabijheid van de live verbinding in de toekomst. Hierdoor was een relatieve dikke kabel noodzakelijk. Om uitdroging te voorkomen worden de kabels in overmaatse mantelbuis gelegd. Hiermee is het gelukt om een geschikte verbinding te ontwerpen die voldoende vermogen kan leveren aan minimaal 2 waterstoffabrieken. We zijn inmiddels met de aanleg gestart en ook de bouw loopt volgens planning. Weer een paar stapjes dichter bij het gezamenlijk halen van klimaatdoelstellingen.