Zoeken

De Safety Wall is officieel geopend!

Op het hoogspanningsstation van TenneT in Krimpen a/d IJssel is een feestelijke opening geweest om de nieuwe Safety Wall te onthullen aan alle medewerkers van Volker Energy Solutions die op het project werkzaam zijn. De Safety Wall werd tijdens de opening onthuld door collega John Meulepas. Volker Energy Solutions voert renovatiewerkzaamheden uit aan dit station in opdracht van TenneT.

safetywall20200707_130720.jpg

TenneT en Volker-ES ontwikkelen Safety Wall

De Safety Wall, die is ontwikkeld door TenneT samen met het projectteam van Volker Energy Solutions, is een fysieke muur waarop de belangrijkste veiligheidsaspecten en (project)risico's benadrukt worden. In één oogopslag is het voor medewerkers die werkzaam zijn op de projectlocatie duidelijk waar er op die desbetreffende dag werkzaamheden zijn en vooral; welke veiligheidsaspecten en risico's er in acht genomen dienen te worden.

Hoe werkt de Safety Wall?

Tijdens de dagstart wordt gebruik gemaakt van de Safety Wall om te kijken welke werkzaamheden er die dag worden uitgevoerd. Het doel is om samen met alle medewerkers inzicht te krijgen in wat er gepland staat en nog belangrijker: het voorkomen van een gevaarlijke situatie tijdens werkzaamheden. De veiligheid op het project wordt zo naar een hoger level gebracht. Volker Energy Solutions is erg blij met het in gebruik nemen van de Safety Wall en binnen onze organisatie sluit dit feilloos aan op onze kernwaarde veiligheid. Veiligheid staat bij Volker Energy Solutions namelijk altijd voorop.