Zoeken

Volker-ES realiseert stap voorwaarts in de Energietransitie

Nederland zit volop in de energietransitie en daarom investeert TenneT in een “stopcontact op zee” om nieuwe windparken aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsnet. Volker-ES heeft in samenwerking met HSM Offshore de opdracht om twee platformen de Alpha en de Bèta te bouwen die geplaatst gaan worden voor de kust van Zeeland om de windparken aan te sluiten die offshore worden aangelegd voor de kust van Borssele.

Foto Beta.jpg

Mijlpaal; positieve SAT test substation Bèta

Het Borssele Alpha-project, samen met het Borssele Bèta-project, zijn de eerste grootschalige netaansluitingen die in het kader van het Nationaal Energieakkoord voor offshore windparken in Nederland worden aangelegd. Het toepassingsgebied omvat engineering, inkoop, constructie, transport, installatie, aansluiting en testen van de OHVS (Offshore High Voltage Substation). De Borssele Alpha en Bèta OHVS (700 MW per station!) worden de grootste AC-substations ter wereld. Het Alpha platform is begin dit jaar opgeleverd en geplaatst t.b.v. het opvangen van de windenergie voor de secties Borssele 1 & 2 in het Zuid Westen van de Nederlandse Noordzee. 

Volker-ES zorgt voor de communicatie en hoogspanningskabels tussen de verschillende componenten op het platform en voert testen uit. Nu is weer een mijlpaal bereikt op het OHVS project met het slagen van de SAT test voor het Bèta platform. Net zoals bij de sessie in februari 2019 voor Alpha was nu Offshore High Voltage Substation Bèta aan de beurt was voor de Site Acceptance test (SAT) 66kV Platform cables. De voorbereiding en uitvoering ervan was arbeidsintensief maar door goede samenwerking hebben we succesvol kunnen opleveren aan HSM.

Goede samenwerking levert resultaat

De scope;
• 66kV Platform cables, aanschaf, installatie en aansluiten: In totaal bijna 1000meter aan kabel verdeeld over 13 circuits
• Alle circuits maken gebruik van hetzelfde kabeltype 1 x 1000mm2 type: YMz1Krvasdlwdmbzh as45+sc
• Installatietesten Conform IEC 60840 zijn van toepassing voor dit platform om aan de eisen van de klant te voldoen

Tijdens deze testen is gebruikt gemaakt van de GEE 66kV GIS installatie om de kabels te kunnen koppelen. Ook deze SAT is met positief resultaat tot een einde gekomen op zondagmiddag en daarmee is een belangrijk deel voor het Bèta platform volbracht.
De goede samenwerking tussen Volker-ES met V&SH, HSM, TenneT en Prysmian heeft geleid tot een soepel testweekend en een positief resultaat