Zoeken

Schroeffundering als eerste toegepast op station Vierverlaten door Volker-ES

In opdracht van TenneT is Volker Energy Solutions verantwoordelijk voor het vernieuwen en uitbreiden van het huidige 110kV hoogspanningsstation. Volker Energy Solutions neemt zowel de engineering als de realisatie op zich voor de uitbreiding van drie 110kV transformatorvelden. Op dit station is voor het eerst gebruik gemaakt van een schroeffundering in plaats van de traditionele betonfundering.

220419 - 02.jpg
220419 - 06.jpg

Schroeffundering op station Vierverlaten

Voor de fundering van de nieuwe hoogspanningsonderdelen hebben we samen met TenneT gekozen voor het toepassen van grond verdringende schetsplaatfunderingen, ook wel een schroeffundering genoemd. Deze schroeffundering wordt al langer gebruikt voor fundaties van spoorwegportalen, geluidswallen, tribunes en zonneparken. De toepassing als fundament voor componenten in schakelstations is uniek. Volker Energy Solutions heeft aangetoond dat dit een gelijkwaardig alternatief is voor een traditionele beton oplossing met paalfundering. Met deze toepassingsmogelijkheid bieden wij een oplossing voor de grote vraag naar het uitbreiden van hoogspanningsstations in een bestaande omgeving met beperkte ruimte of wanneer er sprake is van een tijdelijke situatie.

220419 - 27.jpg

Schroeffundering op hoogspanningsstation heeft vele voordelen

De voordelen van dit type fundatie/fundering zijn de snelheid waarmee de fundering wordt geplaatst, de directe in gebruik name en de circulariteit van het fundament. Doordat het fundament net zo eenvoudig is te verwijderen als te plaatsen, kunnen toegepaste materialen 100 procent hergebruikt worden. De impact op de bedrijfsvoering van hoogspanningsstations kan met dit funderingstype drastisch worden ingekort evenals de doorlooptijd van projecten. Bovendien is het vanuit veiligheidsperspectief een oplossing met een gering risico. De kortere bouwtijd en dus de korte verblijftijd van mensen in een risicovolle omgeving, de geringe benodigde werkhoogte en het feit dat voor deze fundering geen ontgravingen nodig zijn, maken dit een veilig aan te brengen fundering met een gering exploitatierisico.