Zoeken

Trede 4 op de Veiligheidsladder voor Volker Energy Solutions

Super trots op onze score 4 voor de Veiligheidsladder. Onze organisatie voldoet aan de strenge eisen die daaraan gesteld worden. Dit heeft betrekking op beleid maar met name ook op houding en gedrag. Na 100 interviews en 20 dagen projectbezoeken heeft de auditor vastgesteld dat wij voldoen aan proactief veiligheidsgedrag van alle eigen en ingeleende medewerkers.

Collage panorama veiligheidsladder 5.JPG

Iedere dag weer veilig afsluiten

Met dank al onze medewerkers voor hun inzet bij de audit van 20 dagen waarbij 100 medewerkers, eigen en inleen zijn geïnterviewd. Wij zijn hier extra trots op omdat de Veiligheidsladder niet alleen ingaat op procedures en richtlijnen maar vooral op een proactieve veiligheidshouding en -gedrag in de praktijk van onze dagelijkse werkzaamheden en projecten, met voorbeeldgedrag van het management. Door alle aandacht die we hier continue aan besteden en deze mooie beloning hiervoor, willen we al onze medewerkers extra stimuleren om elke dag weer veilig af te sluiten.