Zoeken

Gezamenlijke veiligheidsronde op project Vijfhuizen-Nieuwe Meer

Een gezamenlijke veiligheidsronde op project Vijfhuizen-Nieuwe Meer waar Volker Energy Solutions een nieuwe 150kV kabelverbinding tussen de bestaande 150kV hoogspanningsstations realiseert.

230214 - 011 pano.jpg

Nieuwe 150kV kabelverbinding met een lengte van bijna 12 km!

De nieuwe kabelverbinding realiseren wij in opdracht van TenneT voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet tussen hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Het boorteam van Visser & Smit Hanab heeft in de nabije omgeving van Schiphol mantelbuizen aangelegd door middel van horizontaal gestuurde boringen waar vervolgens door ons eigen kabelteam de 150kV hoogspanningskabels doorgetrokken worden, met een totale lengte van bijna 12 km kabeltracé! De werkzaamheden op het project zagen er veilig uit. We zijn trots op de goede samenwerking met TenneT én op onze vakmensen die het werk uitvoeren.