Zoeken

Viering belangrijke mijlpaal energietransitie op de Maasvlakte

Tijdens het TenneT TSO B.V. - Net op Zee event - vierden we een zeer belangrijke mijlpaal, namelijk de oplevering van het net op zee Hollandse Kust Zuid, afkorting HKZ.

Net op Zee event - TenneT-24.jpg
Volker ES deelnemer Net op Zee event - TenneT-6 (3).jpg

HKZ is de allereerste aansluiting van een offshore windpark op hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Het windpark zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die gelijk staat aan het energiegebruik van anderhalf miljoen huishoudens per jaar. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruiker in het land.

Volker ES deelnemer Net op Zee event - TenneT-6 (2).jpg

Volker Energy Solutions heeft de bouw van het landstation HKZ gerealiseerd en het ontwerp & bouw van de aansluiting op station Maasvlakte 380kV. Tijdens het event deelden ook wij, als een van de aannemers, mee aan de paneldiscussie. We gaven onze kijk op: "Hoe we gezamenlijk de energietransitie realiseren?" en "Hoe kunnen bijdragen aan het klimaatakkoord?".

[afbeeldingen: Tennet Net op Zee event 2022]

HKZ Maasvlakte
Bekijk video
Volker Energy Solutions heeft in opdracht van TenneT een compleet nieuw 220/380kV transformatorstation gerealiseerd, Landstation Hollandse Kust Zuid (HKZ), naast de Euromax terminal op de tweede Maasvlakte.