Zoeken

Volker Energy Solutions en de Corona crisis

Nu COVID-19 (Corona-virus) zich verder verspreidt, heeft Volker Energy Solutions de nodige maatregelen getroffen om medewerkers en de maatschappij gezond en veilig te houden.

Afstand houden.JPG

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om te handelen volgens zowel nationale als internationale richtlijnen bij de uitvoering van de projecten voor onze opdrachtgevers. De aanpak van Volker Energy Solutions, als onderdeel van VolkerWessels, blijft in lijn met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volker Energy Solutions heeft twee weken geleden al besloten om alle medewerkers op de kantoren in Nederland na vooraf toestemming en waar mogelijk thuis te laten werken en alle overleggen via de digitale kanalen plaats te laten vinden. De komende periode werken we op de projecten onverminderd door, zolang het veilig is voor onze mensen en we kunnen voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen, die we strikt handhaven.

Wij zijn gewoon bereikbaar via de gebruikelijk kanalen. Neem svp contact op met je gebruikelijke contactpersoon via mail en mobiele telefoon bij vragen of zaken die je wilt bespreken. Daarnaast is ons algemene e-mailadres ook te gebruiken voor vragen of opmerkingen: info@volker-es.nl.