Zoeken

Volker Energy Solutions werkt mee aan energietransitie Shell

Volker Energy Solutions is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de 380kV hoogspanningsinfrastructuur voor Holland Hydrogen 1 van Shell. Sinds begin 2021 zijn wij betrokken bij het project en produceerden wij we de haalbaarheidsstudie, het basis ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van het station en kabeltracé. De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

cam010D_crop.jpg
Close up of turbine, Noordzee Wind Farm, Netherlands, 2019 (7).jpg

Verbinding en aanleg kabeltracé ook in scope

De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via de Hynetwork Services-pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine koolstofarmer wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

Vanwege de grote vermogensvraag van de fabriek zal deze rechtstreeks op de #380kV van TenneT TSO B.V. station Maasvlakte worden aangesloten. Hiervoor ontwikkelt Volker Energy Solutions naast het 380kV GIS station ook de 6,5km 380kV verbinding.

Dit project past binnen de ambities van Volker Energy Solutions om bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie. We kijken er naar uit en zijn trots om dit project samen met Shell tot een groot succes te maken. Visser & Smit Bouw is onze partner om de civiele werkzaamheden te realiseren.