Zoeken

Inspanning & teamwork project Maasbracht

In Maasbracht werken wij samen met onderaannemer Yami aan het realiseren van een 150 kV kabeltracé in opdracht van TenneT. De projectwerkzaamheden lopen goed op schema. 80% van de uitvoerende werkzaamheden is aan het einde van het jaar afgerond.

Keyv_maasbracht_kabelteam Volker Energy Solutions.jpg

Werkzaamheden Maasbracht

Het huidige 380 kV station, daterend uit 1967, wordt geheel vernieuwd vanwege de toenemende vraag naar elektra en ter oplossing van de opstopping in het Limburgse netwerk. Om dit te kunnen realiseren heeft ons kabelteam de opdracht eerst vijf bestaande verbindingen onder de grond aan te brengen, waardoor er ruimte ontstaat voor de nieuwe installatie.

Alle kabelcircuits zijn gelegd en vorige week zijn de sleuven tot aan de dassenburcht dichtgemaakt. Over een groot gedeelte bij de dassenburcht moet een terp met gaas geplaatst worden. Komende weken gaat het team verder met het aanvullen van de rest van het tracé. Hierna liggen de werkzaamheden stil vanwege het voortplantingsseizoen van de das. Medio 2023 worden de werkzaamheden weer opgepakt. Dan worden de kabels bij de nieuwe portalen, die op slag liggen, opgegraven om vervolgens aan te sluiten op de nieuwe portalen. De portalen zorgen voor een verbinding met het net, het 150 kV station en de hoogspanningslijnen. Op de foto’s een impressie van de afgelopen werkzaamheden waar een hoop inspanning en teamwork aan te pas is gekomen!

221108 - 007.jpg

Na een kabeltrek worden de lege haspels weggehaald met een telekraan. De lege haspels worden op de trailer geplaatst en gaan vervolgens weer mee op transport. Nu de lege haspels zijn verwijderd kunnen de nieuwe haspel geplaatst worden in de haspelstoelen en kan men door met de volgende kabeltrek.

Project Maasbracht_kabelteam_Volker Energy Solutions (2).jpg

Onze hoofduitvoerder Arie is hier met een GPS stok de ligging van de kabels aan het inmeten. Dit doet hij voor alle 18 kabels, ook de mantelbuizen worden ingemeten. Hij herhaalt het meetpunt met regelmaat om de gegevens voor de as-built tekening te waarborgen. Een as-built is een revisietekening, een weergave van de nieuwe situatie na de uitvoeringswerkzaamheden. Het toont dus de gerealiseerde toestand.