Zoeken

Joulz verkrijgt opdracht Landstation Borssele 220/380kV

In oktober 2017 kregen wij te horen dat we de opdracht voor de bouw van het Landstation Borssele van TenneT TSO gegund hebben gekregen.

csm_Borssele_kaartje_81339ec3d3.jpg

De aansluitingen van de nog te bouwen offshore windparken Borssele Alpha en Beta worden in dit station verbonden met het bestaande 380kV hoogspanningsnet. Het bestaande station Borssele wordt om deze reden flink uitgebreid. Sales Director Jan Willem Kijlstra: ‘Wij zijn bijzonder blij met deze grote opdracht. Onze positie als toonaangevende partij voor offshore windprojecten wordt hiermee nogmaals benadrukt.’ Ook bij de bouw van Borssele Alpha en Beta platforms zijn wij immers, als onderaannemer van HSM, nauw betrokken.

Voorbereidingen starten

Tendermanager Kees den Besten: ‘Onze werkzaamheden binnen dit project omvatten levering van ca. 600 ton staalwerk, het plaatsen van de primaire componenten op het staalwerk en bouw , levering van de secundaire en tertiaire installatie en het bedrijfsvaardig opleveren. Bijzonder aan dit project is dat het civiele deel reeds in uitvoering is en dat de engineering door TenneT is verricht. De buitenwerkzaamheden voor Landstation Borssele starten op 1 juni 2018. De komende maanden zullen wij volop benutten voor de voorbereidende werkzaamheden zoals selectie van onderaannemers en leveranciers.’