Zoeken
Maasvlakte 380kV

Nieuwe aansluiting op station Maasvlakte 380kV voor waterstoffabriek van Shell

Op hoogspanningsstation Maasvlakte 380kV maken wij een nieuwe klantaansluiting in opdracht van TenneT. Volker Energy Solutions is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de 380kV hoogspanningsinfrastructuur voor de groene waterstoffabriek van Shell op de Maasvlakte, Holland Hydrogen 1. Wij hebben de haalbaarheidsstudie, het basis ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van het station en kabeltracé gemaakt met als uitgangspunt een zo duurzaam mogelijke structuur neer te zetten.

Maasvlakte 380kV

Samenwerking de sleutel tot succes

Om de aansluiting voor de groene waterstoffabriek van Shell op korte termijn mogelijk te maken, is Volker Energy Solutions samen met TenneT gaan kijken naar de mogelijkheden. In een gezamenlijk ontwerptraject is er gekeken naar oplossingen om, op het reeds volgebouwde station Maasvlakte 380kV, toch een tijdelijke aansluiting te realiseren. Hieruit kwam het idee om de aansluiting door middel van een hybride GIS installatie te maken. Door het compacte ontwerp van deze GIS installatie was het toch mogelijk om de laatste onbebouwde vierkante meters van het hoogspanningsstation te benutten. 

Wij hebben de haalbaarheidsstudie, het basis ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van het station en kabeltracé gemaakt met als uitgangspunt een zo duurzaam mogelijke structuur neer te zetten. In de zomer van 2023 kon gestart worden met de bouw. Een partnership tussen Volker Energy Solutions en zusterbedrijf Van Hattum & Blankevoort heeft geresulteerd in een doordacht integraal ontwerp dat realiseerbaar is op het continu in bedrijf staande hoogspanningsstation. 

Maasvlakte 380kV

Specialistisch werk op uitdagende postzegel

Volker Energy Solutions heeft tijdens de ontwerp- en realisatiefase laten zien dat zij gespecialiseerd is in het bieden van integrale oplossingen voor de klant. Er is veel overlegd over de uitdagende postzegel waarop gebouwd moest worden, een postzegel die ook nog eens direct onder de live hoogspanningslijnen en kort op het naastliggende in bedrijf staande veld ligt. Met de in februari succesvol voltooide hoogspanningstest is de hoogspanningstest afgerond. Op dit moment worden er nog een aantal testen uitgevoerd alsmede de integratie in de systemen van het bestaande station. Hierna is het nieuwe veld gereed om in bedrijf te gaan!