Zoeken

Succesvolle inbedrijfname 150kV station Middelharnis

Op vrijdag 3 november 2017 heeft Joulz Energy Solutions het 150kV nieuwbouwstation Middelharnis voor TenneT succesvol in bedrijf genomen. Dankzij de goede samenwerking en inspanningen van het hele team is het Joulz Energy Solutions gelukt om het station Middelharnis na een bouwperiode van 17 maanden op 3 november 2017 in bedrijf te nemen.

middelharnis.jpg

Aanleiding

Door het toenemend aanbod van energie op het eiland Goeree-Overflakkee was het noodzakelijk het bestaande 150/50/10 kV station Middelharnis voor te bereiden op de toekomst door de capaciteit te vergroten. Bijkomend diende er een aansluitmogelijkheid gecreëerd te worden voor een 150 kV kabelverbinding voor een groot Windmolenpark nabij de Krammersluizen. Daarbij kwam het verzoek van netbeheerder Stedin om twee extra 150kV aansluitmogelijkheden voor >100MVA vermogenstransformatoren te creëren.

Uitgangssituatie

In de uitgangssituatie waren 150 kV transformatoren van netbeheerder Stedin op station Middelharnis via twee kabels verbonden met het TenneT 150 kV hoogspanningsnet van station Geervliet Noorddijk. Deze twee kabels zijn in 2015 aangelegd om de aansluitcapaciteit van het elektriciteitsnet op het eiland Goeree-Overflakkee uit te breiden, waarbij voor het aanleggen van deze twee tracékabels van 19 km er een boring onder het Haringvliet door heeft plaats gevonden. Vanuit Geervliet Noorddijk gezien was Middelharnis in de aanvangssituatie een dubbele RNB-klantaansluiting met op de tertiaire 10 kV wikkeling van de transformator een blindstroomcompensatiespoel, dit ten behoeve van blindstroomcompensatie.

Nieuwe situatie

De uitbreiding van het station heeft in twee fases plaatsgevonden. In eerste instantie is er een nieuw TenneT-station gebouwd op het naastliggende terrein, waarbij er ook diverse civieltechnische aanpassingen hebben plaatsgevonden. De veldstructuur van dit nieuwe station met elf velden is als volgt:

  • twee kabelvelden (inkomend vanuit Geervliet Noorddijk)
  • twee transformatorvelden
  • één dwarskoppelveld
  • één windmolenparkveld
  • een dubbelrailsysteem dat geschikt is voor ver toekomstige velden.

Nadat het station gerealiseerd was, heeft de overname en ontvlechting met Stedin plaatsgevonden. Deze werkzaamheden hebben onder een strak VNB-regime plaatsgevonden en zijn voor aanvang door middel van een pull-planning tot in detail uitgewerkt. 

Gebruikerstesten

Voor de inbedrijfname hebben gebruikerstesten plaatsgevonden. Deze integrale test omvat alle onderdelen omvat die een rol spelen bij de bedieningen, standmeldingen en alarmmeldingen op de primaire en secundaire installatie in het station, de overdrachtsapparatuur en het EMS van TenneT. De nadruk van de gebruikerstest ligt op de onderdelen van het EMS, zoals de functionaliteit, de juiste naamgeving, de displays en het netschema. 

Inbedrijfname

Stapsgewijs "gecontroleerd" is vervolgens het 150kV station in bedrijf genomen. Als eerste zijn de kabelverbindingen vanuit Geervliet onder spanning gezet om vervolgens de rails A/B te ‘koppelen’ (ring sluiten) via het dwarskoppelveld. Hierna zijn de vermogenstransformatoren van Stedin in bedrijf genomen en is het windpark onder spanning gezet.