Zoeken
Halsteren 1

Volker Energy Solutions engineert nieuw HS-station Halsteren

Uitbreiding netwerk Noord-Brabant en Zeeland

De toenemende vraag naar elektra, aangedreven door de energietransitie, veroorzaakt krapte op het netwerk. Door het hele land liggen tal van aanvragen op stapel van klanten om een aansluiting te kunnen krijgen op het hoogspanningsnet. Om aan deze vraag te kunnen voldoen dienen deze netten in opdracht van TenneT ter plaatse uitgebreid en versterkt te worden.

Halsteren 2

Zo ook in Halsteren naast Bergen op Zoom. Dit station is tevens een toekomstige doorkoppeling naar een eveneens nieuw hoogspanningsstation in Zierikzee op Schouwen-Duiveland. Voor deze locatie heeft Volker Energy Solutions de opdracht om het 150 kV station volledig uit te werken en te realiseren. Het Definitieve Ontwerp is geaccepteerd, wat betekent dat momenteel gewerkt wordt aan de uitvoeringstekeningen en het uitwerken van de laatste details.

Het verzoek tot het wijzigen van het omgevingsplan loopt nog. De gemeente Bergen op Zoom  buigt zich nog over de lopende bezwaren. Ondertussen gaat Volker Energy Solutions verder met het ontwerp om verdere stagnatie te voorkomen. Het laatste kwartaal van 2024 moet dit uitvoeringsontwerp (UO) afgerond zijn zodat we kunnen starten met de realisatie. Een mooie stap in het realiseren van de energietransitie.