icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Daarom zijn wij continu op zoek naar reductiemaatregelen met als hoofddoelen de CO2-uitstoot terug te dringen en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering, die volledig is verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Volker Energy Solutions is in 2023 wederom gecertificeerd voor trede 5 op de CO2-prestatieladder.

Duurzaamheidspionier in de hoogspanning

Duurzaamheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal en staat bij onze bedrijfsvoering, naast veiligheid, op één. Het is de ambitie van Volker Energy Solutions dé duurzaamheidspionier te zijn in de hoogspanning. Wij bouwen mee aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur (E-infra). Waar de focus ligt op een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving.

Om onze ambitie te realiseren, zetten wij ons in om de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen terug te dringen en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Hierbij kijken we niet alleen naar onze eigen bedrijfsvoering, maar ook naar wat er mogelijk is in de gehele keten. Wij werken aan het sluiten van de grondstoffenkringloop om afval te voorkomen. En we minimaliseren ons primaire grondstoffengebruik om de bijkomende milieu-impact te beperken. Alles wat we realiseren voor de E-infra doen we met het oog op bijdragen aan de natuur, gezondheid en biodiversiteit.

Van restmateriaal naar nieuwe producten

Op het project Oosterhout 150kV (Gelderland) bouwen wij aan het meest groene en duurzame transformatorstation van Nederland. Wij doen dit in opdracht van TenneT. Eén van de reductiemaatregelen die Volker Energy Solutions hier toepast is de pilot: WaardebeHOUT. 

Deze pilot is één van onze maatregelen voor het sluiten van de grondstoffenkringloop. Op dit project zorgen we voor hergebruik van het hout waarin hoogspanningscomponenten zijn verpakt. Het uitvoeringsteam heeft ervoor gezorgd dat alle houten kisten netjes uit elkaar zijn gehaald, waardoor het potentiële hergebruik vergroot is. Op de sociale werkplaats van Bnext toveren ze het hout om tot nieuwe producten. Denk hierbij aan nieuw bouwmateriaal en een deel van het restmateriaal wordt gebruikt voor het maken van insectenhotels en zandbakken voor de zandbijen die uiteindelijk weer worden teruggeplaatst op de projectlocatie in Oosterhout en zo is de cirkel weer rond!

Het materialenpaspoort

Met de ontwikkeling van het materialenpaspoort maakt Volker Energy Solutions werk van de circulaire economie en een duurzame toekomst. Het materialenpaspoort legt vast welke materialen er in welke hoeveelheden op een project worden gebruikt en ook is precies terug te vinden waar de materialen worden toegepast. Van alle materialen wordt de CO2 footprint inzichtelijk gemaakt en wat de circulaire waarde is. Al deze informatie wordt vastgelegd in het BIM-model waardoor al tijdens de ontwerpfase gestuurd kan worden op de toe te passen materialen. Door het inzichtelijk maken van de materiaalstromen wordt circulariteit meetbaar, wordt het maken van meer duurzame keuzes gestimuleerd en draagt het zo bij aan de urgente klimaatdoelstellingen. Samen met de opdrachtgever wordt zo bijgedragen aan de transitie naar een circulaire werkwijze en een toekomstbestendig CO2-vrij elektriciteitssysteem.