Zoeken
duurzaamheid hoogspanningsstation

Onze wereld is volop in beweging

Dé specialist in complexe Hoogspanningsnetwerken

Van oudsher is HV-infrastructuur voorbehouden aan netbeheerders. Gedreven door de energietransitie naar duurzame energie zien we een verschuiving naar bedrijven die grote hoeveelheden elektra nodig hebben om hun processen te verduurzamen. Dit betekent dat wij steeds vaker partner worden van private partijen waarbij wij meestal starten met de vraag naar een haalbaarheidsstudie. Komt het project na engineering tot uitvoering dan zijn wij veelal vanaf het begin tot en met de oplevering en in bedrijfsstelling betrokken. Volker Energy Solutions is voortgekomen uit Joulz Energy Solutions, sinds 5 jaar onderdeel van Visser & Smit Hanab en daarmee van VolkerWessels.

Veiligheidsladder%202021.2.jpg

Onze kernwaarden

Wij hebben drie kernwaarden die altijd terugkomen in onze manier van werken met elkaar en met onze opdrachtgevers:

Veiligheid: we zijn het veiligste bedrijf in de hoogspanning. Wij zijn trots op onze positie 4 op de Veiligheidsladder.
Duurzaamheid: we dragen bij aan een klimaat neutrale, circulaire en gezonde leefomgeving, resulterend in een betere levenskwaliteit.
Integriteit: Integer handelen komt tot uiting in alles wat we doen.

Hieronder vind je de Algemene Inkoopvoorwaarden van Volker Energy Solutions