Zoeken
olie3.jpg

Bouw hoogspanningsstations 150kV/36kV voor grote olieraffinaderij

Wij voerden in de een groot EPC-project uit voor een grote olieraffinaderij in Antwerpen. Om het concurrentievermogen van de raffinaderij in Antwerpen te vergroten werden de faciliteiten aangepast voor de productie van minder zware stookolie en meer diesel- en gasmotorenolie.

Het gaat hierbij om de bouw van een nieuwe “solvent deasphalting” eenheid en de omzetting van een bestaande ontzwavelingsunit naar een hydrocracking eenheid. Hiervoor is meer elektrisch vermogen nodig en daarom heeft de opdrachtgever besloten twee nieuwe stations te bouwen.

Na een intensief offertetraject heeft Volker Energy Solutions deze opdracht gekregen.

In grote lijnen bestond de scope van Volker Energy Solutions uit de volgende componenten:

  • een nieuw 150kV station met daarin een 150kV GIS (gas insulated switchgear);
  • 100MVA transformatoren 150kV/36kV;
  • een 36kV GIS (gas insulated switchgear);
  • laagspanningsverdelers;
  • UPS (Uninterrupted power supply system);
  • een EMCS (Energy monitor control system).

Het project is in 2015 succesvol in bedrijf genomen. Als eerste hebben wij de 150kV installatie onder spanning gebracht. De bestaande 150kV vanaf netbeheerder ELIA en de 150kV afkomstig van de WKK (warmtekrachtkoppeling) van Electrabel zijn overgezet op de nieuwe 150kV installatie waarbij de raffinaderij in bedrijf was en moest blijven. Een risicovolle operatie die wij samen met de opdrachtgever succesvol hebben gerealiseerd. Daarna hebben wij de 36kV installatie onderspanning gezet en vervolgens de 11kV.

Het project kende vele interfaces waarbij een goede samenwerking met de klant, leveranciers en onderaannemers essentieel was.