Zoeken
meetdienst.jpg

Experts in traceren en lokaliseren

Inzicht in de ondergrondse infrastructuur versnelt het verhelpen van storingen en voorkomt beschadigingen en gevaarlijke situaties tijdens onderhoudswerkzaamheden. De Meetdienst van Volker Energy Solutions brengt de ondergrondse infrastructuur in kaart, zowel het verloop van de kabelverbinding als ook de typen kabelverbindingen of leidingen.

Onze Meetdienst beschikt over hightech diagnosevoertuigen en storingswagens met gekalibreerde apparatuur. Volker Energy Solutions is hiervoor een gecertificeerd bedrijf. Alle kwaliteitsmetingen en beproevingen worden vastgelegd in een rapportage.

Aan Hoogspanningsinstallaties

 • SF6 metingen
 • Drukmetingen pantograaf scheiders
 • Thermografische meting d.m.v. mobiele camera
 • Condensatorbanken
 • PD metingen
 • Weerstandsmeting VS
 • Weerstandsmeting aan aardscheider
 • Weerstandsmeting aan railscheider
 • Meting van de schakeltijden
 • Meting beveiligingen
 • Meten van de accu’s “torkelen”

Aan Transformatoren

 • Meten aan railsysteem
 • Meten van de oliekwaliteit
 • Meten aan de Buchholz-beveiligingen
 • Meten aan de trappenstanden “Weerstandsmeting”
 • Transformator Ratio meting

Aan telecom- en glasvezelkabels in hoogspanningsomgevingen

OTDR Metingen:


OTDR metingen aan single en multimode glasvezelkabel

 • Foutbepaling
 • Demping traject en las
 • Lengte traject en afstand tot lassen

Diverse metingen aan koperkabels.

 • Foutbepaling zoals breuk en aardsluiting
 • Kwaliteitsmetingen voor XDSL protocollen
 • Kwaliteitsmetingen voor POTS
 • Traceren van kabelroutes