Zoeken
Geervliet Middelharnis.JPG

150kV verbinding

TODO

Op 28 juni 2013 ontving Volker Energy Solutions de opdracht van TenneT voor de realisatie van de dubbele 150kV-verbinding tussen 150kV station Geervliet II en de aansluiting op station Middelharnis.

Het project bestond uit een aantal uitdagingen, t.w. uitbreiding150kV station Geervliet met 2 Gasgeïsoleerde schakelvelden, de dubbele 150kV kabelverbinding tussen station Geervliet 2 en de kade van het Haringvliet, de dubbele 150kV kabelverbinding onder het Haringvliet door naar station Middelharnis en het maken van de aansluitingen op de 150/50kV transformatoren bij Middelharnis op Goeree-Overflakkee. De installatie is eind 2014 aan de klant overgedragen.

De uitbreiding van Geervliet 2 betrof de bouw van 2 velden, die gekoppeld moesten worden met de bestaande 150kV installatie van ABB. De uitdaging was vooral het aankoppelen van de velden op een in bedrijfzijnde gasgeïsoleerde schakelinstallatie zonder uitval van de installatie.

Een tweede uitdaging in dit project was de realisatie van een ca. 19 km lange verbinding tussen station Geervliet2 en Middelharnis. Tussen Station Geervliet 2 en de waterkant van het Haringvliet zijn twee ondergrondse 150kV-kabelverbindingen gemaakt. Hiervoor is tracé-engineering en de verzorging van vergunningen benodigd geweest alsmede een stuk omgevingsmanagement.

Vervolgens moest een boring onder het Haringvliet door worden gemaakt. De boring was ongeveer 5 km lang. Het was technisch niet mogelijk deze boring in één keer uit te voeren. De oplossing was om een damwand kuip in het midden van het Haringvliet te maken. Doordat de kruising van de Natuur gebieden “de Slikke” en “Natura 2000” hierdoor middels een boring is geschied is geen MER procedure noodzakelijk geweest, waardoor de planning niet in gevaar werd gebracht.

Vanuit de kuip is in beide richtingen een boring gemaakt en zijn mantelbuizen getrokken waarna de kabels daarin konden worden getrokken. In de damwand kuip zijn de kabels middels een mofverbinding met elkaar verbonden. Daarna zijn de kabels in het Haringvliet afgezonken en is de damwandkuip weer verwijderd. Zover bekend zijn deze boringen anno 2015 nog uniek in Europa.

Op Goeree Overflakkee zijn bij station Middelharnis twee door regionale netbeheerder Stedin 2 150/50kV transformatoren geleverd en door Volker Energy Solutions geplaatst. Station Middelharnis was een 50kV station in bezit van Stedin en TenneT is voornemens onder een aantal voorwaarden in Middelharnis een volwaardig 150kV station te stichten, waarvoor Volker Energy Solutions nu de eerste componenten heeft geplaatst en aangesloten.

Eind december 2014 zijn de verbindingen succesvol in bedrijf gegaan met een tevreden klant TenneT.  

Geervliet-Middelharnis
Bekijk video