Zoeken
Rilland2.png

Hoogspanningsstation Rilland 380kV

Volker Energy Solutions is gestart met de werkzaamheden op hoogspanningsstation Rilland 380kV in Zeeland. In opdracht van TenneT worden er twee extra 380kV velden gebouwd, twee koppeltransformatoren geplaatst en twee volledige 150kV velden gebouwd.

Uitbreiding van het hoogspanningsstation

De 150kV velden komen binnen de grenzen van het 380kV station en worden vanwege beperkte ruimte in een L-vorm gebouwd. Deze uitbreiding is nodig voor de lokale versterking van het hoogspanningsnet omdat er in Zeeland in hoog tempo heel veel wind- en zonne-energie aangesloten moet worden.

Samen met VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Bouw en Gebr. Van Kessel is begonnen aan het graafwerk. Voor de veiligheid is het volledige werkterrein met bouwhekken afgeschermd van het in bedrijf staande station. 

Op dit moment zijn alle buispalen aangebracht, is het vlechtwerk bijna klaar en zijn de eerste funderingsbalken gestort. Ook zijn er voorbereidingswerkzaamheden bezig voor het storten van de transformatorvloer. Onze hoogspanningsspecialisten zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen, door onder andere het aardingssysteem aan te brengen op de locatie zelf.