Zoeken
Tulpen_Schapen_Mei_2016.jpg

IV-diensten

Windpark Westermeerwind bestaat uit 48 Siemens Gamesa windturbines. Het windpark ligt in het IJsselmeer, langs de Noordermeerdijk en Westermeerdijk nabij Urk. Westermeerwind heeft een vermogen van 144 MW, dit is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens. Dit windpark dat eigendom is van Westermeerwind B.V. en wordt beheerd door Ventolines B.V.

Sinds 2017 levert Volker Energy Solutions IV-(‘’Installatieverantwoordelijke’’) diensten op Windpark Westermeerwind aan Siemens Gamesa die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de turbines. De IV’er heeft een beleidsvormende functie. Zo maakt hij bijvoorbeeld werkinstructies voor de personen die onderhoudswerkzaamheden aan het park verrichten. Ook voert de IV’er conform de NEN3840 schakelwerkzaamheden uit aan hoogspanningsinstallaties. De hoogspanningsinstallatie bestaat onder andere uit een onshore substation (33kV/110kV waarmee het windpark is gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet.

Veilig werken

De IV’er volgt de strikte veiligheidsnormen die gelden in de offshore branche. Periodiek wordt deze kennis aangescherpt middels diverse trainingen waaronder de offshore opleiding volgens GWO.

Ruime ervaring in IV-diensten

Ook voor de Eneco windparken Luchterduinen en Prinses Amalia Windpark verricht Volker Energy Solutions IV-diensten.

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Posthumus van Siemens Gamesa.