Zoeken
230615 - 05 - panorama.jpg

Kabeltracé Dodewaard Renkum

Nadat het tracé richting Dodewaard is aangelegd, gebeurt dit nu andersom omdat er immers altijd kabels in bedrijf moeten blijven Ons team is bezig om in opdracht van Qirion 150kV kabels te vervangen en op te steken tussen deze hoogspanningsstations. De stalen buizen waarin de kabels al sinds 1979 liggen worden schoon gemaakt en de kabels vervangen en verzwaard, wat hard nodig is i.v.m. de toenemende vraag naar elektra door de energietransitie. De vervanging verbetert de bedrijfszekerheid en levert een hogere transportcapaciteit van de verbinding waardoor meer bedrijven, maar ook duurzame energie opwekkers zoals wind- en zonneparken kunnen worden aangesloten. Een leuk detail is dat de oorspronkelijke kabelverbinding destijds ook is aangelegd door Visser & Smit Hanab, het moederbedrijf van V-ES.

230615 - 68.jpg

Altijd secuur met de omgeving omgaan

Voorman Xander van Assendelft vertelt over dit project waar hij al ruim een jaar werkzaam is; Er zijn 2 secties met parallel gelegde kabelcircuits waarvan er steeds één buitenwerking wordt gesteld en de ander in bedrijf moet blijven om de omgeving van stroom te blijven voorzien.
Het tracé is 5 km lang en loopt door het buitengebied waaronder landbouwgrond en graslanden. Zorgvuldigheid is dus heel belangrijk hier, op gebied van duurzaamheid maar ook op gebied van afspraken met de landeigenaren. Om de vervanging van de kabels mogelijk te maken moeten er met elk van de eigenaren of gebruikers van deze percelen afspraken worden gemaakt. Dit is gedaan door opdrachtgever Qirion. Hierbij kun je denken aan afspraken over hoe bij het perceel te komen, de planning van de werkzaamheden en hoe de tijdelijke afzettingen voor het vee eruit komen te zien. Verder worden er ook afspraken gemaakt over de gewasschadevergoedingen en vergunningen, zoals de omgevingsvergunning en verschillende watervergunningen waaraan voorschriften zijn verbonden. Denk aan aan het indienen van verkeersplannen of maximale aantal kubieke liters water die geloosd mogen worden. Het is aan het uitvoeringsteam om deze werkafspraken en vergunningvoorschriften na te leven in de uitvoeringsfase.

230615 - 08.jpg

Speciale mofverbindingen

Er zijn om de ca. 500 meter, totaal 13 werkputten open gegraven, dit zijn de plaatsen waar mofverbindingen blootgelegd kunnen worden en van waaruit de gyro metingen gedaan worden voordat de werkzaamheden van het kabelteam starten.
Put voor put worden de flensen geopend, de buizen schoongemaakt en de oude kabels verwijderd. Daarna worden nieuwe hoogspanningskabels getrokken, in een streng van 3. Bij deze retrofit kabels, zitten de armeringsdraden aan de buitenzijde en deze worden steeds vastgemaakt aan de speciale HV-moffen. Al deze moffen worden ook vervangen. Voor dit precieze werkje en de hoge veiligheidseisen i.v.m. de nog in werking zijnde kabel in de bouwput zijn gespecialiseerde lassers nodig.
Om de montage en laswerkzaamheden veilig en ongestoord uit te kunnen voeren, zetten we in een soort treintje steeds een lascontainer over de put heen die aan de beurt is. Het grondwater dat afgepompt wordt uit de werkputten, wordt geloosd op de Rijn. Dit wordt nauwlettend gemonitord door onze mensen, die tijdens de intensieve werkzaamheden ook oog hebben voor het mooie gebied waarin zij werken.