Zoeken
210226 - 07.jpg

Volker-ES sluit net op zee HKZ aan op Maasvlakte

Volker-ES voert in opdracht van TenneT werkzaamheden uit op het project Maasvlakte 380kV. Het gaat hierbij om uitbreidingen van het bestaande station om het net op zee Hollandse Kust Zuid (HKZ) aan te sluiten op de hoogspanningsinstallatie Maasvlakte 380 kV. Wij realiseren een extra TAK-veld in combinatie met een spoelveld inclusief laadstroomcompensatiespoel.

Uitbreiding t.b.v. duurzame offshore windenergie

De energie van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) moet aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet. Om dit mogelijk te maken moet er binnen het bestaande transformatorstation van TenneT aan de Coloradoweg op de Maasvlakte een aansluiting bijgebouwd worden. Deze uitbreiding bestaat uit het inrichten van een extra aansluiting, een zogenoemde TAK. In het verleden is er al rekening gehouden met deze extra aansluiting. Er is dan ook voldoende ruimte op het transformatorstation. Daarnaast zijn de fundaties voor de belangrijkste componenten van een extra aansluiting in die tijd al aangelegd.

Realiseren van twee kabelvelden in een TAK-veld

De kabelverbinding vanuit het landstation Hollandse Kust Zuid (HKZ) is door zusterbedrijf Visser & Smit Hanab uitgevoerd. Aansluitend realiseren wij een kabelveld die middels een hoogspanningskabel in verbinding staat met het nieuw te bouwen spoelveld in combinatie met de laadstroomcompensatiespoel. De bouw van het landstation HKZ verder op de 2e Maasvlakte is ook uitgevoerd door Volker-ES in opdracht van TenneT. De werkzaamheden op dit hoogspanningsstation zijn bijna afgerond.

Scope Volker-ES: engineering, uitvoering en commissioning

De opdracht is op basis van de UAV-gc 2005, waarbij Volker-ES verantwoordelijk is voor de engineering, uitvoering en commissioning. Het projectteam bestaat uit circa twaalf collega’s die fulltime aan dit project hebben gewerkt gedurende de gehele looptijd. Het accent van de complexiteit van dit project ligt vooral bij de coördinatie van de nevenaannemers en leveranciers vanuit TenneT.

Mijlpalen op het project

De eerste mijlpaal die is bereikt tijdens dit project vond plaats op 1 mei 2020 waarbij Volker-ES staalconstructies heeft moeten plaatsen voor de hoogspanningskabels afkomstig van het landstation HKZ. De eerstvolgende mijlpaal ‘bedrijfsvaardig gereed opleveren’ staat gepland voor medio april 2021. Hierna volgt de laatste mijlpaal, namelijk de oplevering medio juni 2021.

Veiligheid staat altijd voorop

Ondanks alle corona perikelen, heeft het projectteam veilig door kunnen werken. Op al onze projecten nemen wij de nodige coronamaatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers het werk veilig kunnen uitvoeren. Op het gebied van veiligheid hebben we geen incidenten gehad met langdurig verzuim als gevolg.

Met aandacht voor het veilig werken en het continu verbeteren van onze (proces)activiteiten, kunnen we trots constateren dat al onze inzet heeft geleid tot tevredenheid van onze opdrachtgever TenneT.