Zoeken
IMG_20170703_102757.jpg

Oplevering Uitbreiding Station Doetinchem: eerste project EU203

In juli is de uitbreiding van 380 kV-station Doetinchem gebruiksklaar opgeleverd. De uitbreiding is onderdeel van Doetinchem-Wesel 380 kV, de aanleg van een nieuwe verbinding van het Nederlandse met het Duitse elektriciteitsnet. Het is het eerste project dat we hebben afgerond onder het raamcontract van de EU203. Projectleiders Lammert Oldenburger (TenneT) en Marco Tuk (Volker Energy Solutions) blikken terug.

Marco Tuk, projectleider: ‘We hebben best wat hobbels moeten nemen, maar het project is goed afgerond met een jong en enthousiast team. In april 2016 zouden we starten, maar dat moesten we een paar weken uitstellen. Er werden namelijk twee lege granaathulzen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond gevonden. Nadat deze waren opgegraven, konden we beginnen.’

Op tijd inbedrijfstellen

‘Het eerste deel van de werkzaamheden bestond uit het afgraven van het terrein. Ruim 8.000 kuub grond is afgevoerd. Daar kwam zand voor in de plaats: dagelijks reden er 50 vrachtwagens met zand naar het terrein toe. We bouwden de funderingen en hebben het station opgebouwd en getest. Helaas hadden we toen een tegenvaller: onze onderaannemer, die de terreinafwerking deed, ging failliet. En dus pakten we dit zelf op.’ Lammert Oldenburger, bouwleider TenneT: ‘Het team van Volker Energy Solutions heeft dit heel goed afgehandeld. Ze maakten zelf afspraken met de leverancier van de onderaannemer, zodat de bouw conform de eisen kon doorgaan.’ Marco: ‘Vervolgens brachten we de funderingen aan, bouwden het station op en brachten de bekabeling aan. Netjes op tijd konden we de velden testen en inbedrijfstellen.’

Goede harmonie

Lammert: ‘Volker Energy Solutions heeft veel werk en dat is een goed teken. Helaas duurde het hierdoor soms iets langer om te wachten op een goede specialist, bijvoorbeeld voor metingen. Marco loste dit wel altijd zo goed mogelijk op. Zowel in de primaire als secundaire installaties heeft Volker Energy Solutions kwalitatief goede mensen in dienst. En dat geeft vertrouwen.’ Marco: ‘De sfeer in het team was heel goed. Het is mooi om te zien dat we in zo’n goede harmonie met TenneT hebben gewerkt. We trokken echt als partners met elkaar op.’ Lammert: ‘Marco en ik waren het lang niet altijd met elkaar eens, maar daar konden we een goed gesprek over hebben. Hier was echt sprake van professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.’

Veilig werken

Lammert: ‘Veilig werken vinden wij het allerbelangrijkste. Aan begin van het project hebben we besproken hoe we dit onder de aandacht wilden brengen. Het was een idee van Volker Energy Solutions om een scherm op te hangen in de bouwkeet, waarop animaties over veiligheid te zien waren tijdens de pauzes. Zo bleef het onderwerp veiligheid steeds bij ons allemaal op het netvlies staan.’

In oktober 2017 vond de definitieve oplevering aan TenneT plaats. Naar verwachting wordt aansluiting met station Wesel in Duitsland een jaar later voltrokken. Het doel van TenneT met deze uitbreiding was namelijk om de in- en exportcapaciteit met Duitsland te vergroten.