Zoeken
Joulz_Middenmeer1.jpg

Project Reddyn 150 kV/20 kV

In de Wieringermeer in Noord-Holland bouwt Reddyn het grote nieuwe 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Reddyn is de gezamenlijk serviceprovider van TenneT en Liander. De aanleiding voor het realiseren van het nieuwbouw onderstation is een schaalvergroting van de decentrale windopwek in de Wieringermeer van 110 MW naar 380 MW. Volker Energy Solutions is als hoofdaannemer bij dit project betrokken.

Werkzaamheden van Volker Energy Solutions op het project 150kV/20kV Middenmeer

De bouw van het onderstation bestaat onder andere uit:


De aanleg van een 150kV AIS-schakeltuin met 14 velden bestaande uit:

  • 4 compensatievelden inclusief compensatie spoel van 50Mvar;
  • 3 kabelvelden;
  • 6 transformator velden voor 150 kV/20 kV transformatoren 80MVA;
  • 1 koppelveld.

De aanleg van 6 ingerichte transformatorcellen;
De aanleg van het 20 kV installatiegebouw inclusief tertiaire installaties;
De aanleg van alle bijbehorende gebouwen, terreininrichting, hekwerk, etc.

Vooruitlopen op de toekomst

Reddyn heeft plannen om het station Middenmeer in de toekomst verder uit te breiden. Daarom wordt er voor die latere fasen alvast het volgende gebouwd:

  • 1 reserveveld 19 (alleen funderingen);
  • 1 reserveveld 21 (alleen heipalen voor railsysteem en railscheiders;
  • 1 reserveveld 05 (met heipalen langsscheidingsveld).

Verloop van het project

Het project verloopt goed. Het is een omvangrijk multidisciplinair UAV-GC -project. In april 2017 zijn we gestart met de engineering. Op 1 mei 2017 vond de nulinspectie van het terrein plaats. Begin juli 2017 werd de eerste paal geslagen. De oplevering staat gepland voor 31 augustus 2018.

Stand van zaken per maart 2018

Binnenkort brengen we de installaties aan in het CDG dat we hebben gebouwd. In de schakeltuin zetten we deze maand de primaire installaties op, daarna volgen uiteraard de secundaire installaties. Ook werken we deze week aan de scherfwanden van de trafocellen. Bovendien wordt er deze weken gewerkt aan de 150kV-verbinding tussen de trafocellen en de velden. Kortom, een omvangrijk en veelzijdig project.