Zoeken
Volker Energy Solutions Greenport Venlo werkzaamheden e-scope KV.jpg

Volker-ES verantwoordelijk voor e-scope Windpark Greenport Venlo

Op Greenport Venlo komen in 2022 acht windturbines, waarvan vijf grote en drie kleinere. Samen zorgen deze turbines voor een duurzame energieopwekking die ongeveer 30.000 huishoudens in deze regio kan voorzien van elektriciteit. Windpark Greenport Venlo komt te liggen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum.

V-ES Windpark Greenport werkzaamheden.jpg

Greenport Venlo zorgt voor groei

Greenport Venlo is een regio die bestaat uit een mix van natuurlandschappen, bedrijventerreinen een campus en een toekomstig golfterrein. Samen met een groot aantal samenwerkingspartners draagt Greenport Venlo eraan bij dat deze regio geen krimpgebied, maar een groeigebied is. Waar mensen prettig wonen, in mooie natuur kunnen recreëren én de keuze hebben uit veel mooie banen en een aanbod van opleidingen op alle niveaus.

V-ES Werkzaamheden Windpark Greenport Venlo 001.jpg

Het windpark zorgt voor volop duurzame energie

Windpark Greenport Venlo zal bestaan uit acht turbines: vijf grotere en drie kleinere. Voor voldoende radardekking wordt er voorlopig fundering aangelegd voor acht turbines. Er is nog maximaal één jaar gelegenheid om een negende turbine in de bouwwerkzaamheden te passen, wanneer daarvoor alsnog goedkeuring van de Minister is verkregen.

V-ES Werkzaamheden Windpark Greenport Venlo 003.jpg

Volker Energy Solutions werkt samen met andere VolkerWessels ondernemingen

VolkerWind is gecontracteerd als aannemer voor de realisatie. Dit doen zij in samenwerking met Visser & Smit Hanab, KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort allen zijn dit VolkerWessels-ondernemingen.
Dankzij deze integrale uitvoering zijn het aantal raakvlakken tussen de disciplines geminimaliseerd. 

V-ES Werkzaamheden Windpark Greenport Venlo 003.jpg

E-scope Volker ES

Volker Energy Solutions, onderdeel van Visser & Smith Hanab, is verantwoordelijk voor de E-scope van dit project. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Graven van kabelsleuf voor ca. 6km kabeltracé;
  • Leveren en plaatsen van ca. 25km kabel;
  • Leveren en monteren 3 mof locaties;
  • Realiseren van HDD, een gestuurde boringvan ca. 750 mtr;
  • Leveren en plaatsen van het Inkoopstation incl. SCADA, MS-klant en voorbereiden MS-energieleverancier;
  • Montage van kabels in de windmolens (WTG’s);
  • Montage van kabels in het inkoopstation;
  • Testen en inbedrijfstellen installatie vanaf Inkoopstation naar de E-verdeler in de windmolens.

Zo zetten wij weer een stap vooruit in het realiseren van de energietransitie naar hernieuwbare duurzame energie.