Zoeken
maasvlakte.jpg

Renovatie 25/10 kV hoogspanningsstation Stedin

TODO

Eind 2013 ontving Volker Energy Solutions de opdracht om het 25/10kV hoogspanningsstation DT2 te renoveren. Om sneller op eventuele toekomstige storingen te kunnen acteren is het station tevens gedigitaliseerd middels een Stationsautomatiseringssysteem (SA-systeem). Dit houdt in dat Stedin vanaf zijn bedrijfsvoeringscentrum onder andere de standen van de schakelaars en scheider kan inzien en bedienen. Daarnaast zijn de vier verschillende secties intelligent gekoppeld waardoor er bij een storing automatische omschakelingen plaatsvinden om zo de schade en overlast te beperken.

DT2 is een station in het centrum van Delft, een omgeving die meer vermogen vraagt. Dit komt mede vanwege de aansluiting van het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis en de Spoorzone. Volker Energy Solutions heeft de vier bestaande transformatoren vervangen door nieuwe transformatoren die meer capaciteit leveren en minder geluid produceren. Om dit mogelijk te maken is een deel van de gevel gedemonteerd en zijn de nodige wegen in de binnenstad van Delft afgesloten geweest. Door actieve afstemming met de omgeving en de verschillende instanties is dit alles succesvol verlopen.

Het oude station was voorzien van zowel open, als gesloten10kV installaties. Deze 50 jaar oude installaties zijn geamoveerd en vervangen door vier compacte gesloten schakelinstallaties. Het verwijderen van een groot deel van de oude bekabeling, de oude Conel schakelinstallaties en diverse “kleine” primaire componenten heeft het geresulteerd in een totaal afvalgewicht van 229.910 kg staal, koper en ijzer. Volker Energy Solutions heeft circa 25 kilometer bekabeling nieuw aangelegd tijdens de realisatie van het project. Een deel hiervan hebben wij aangebracht middels gestuurde boring onder de nabijgelegen Sebastiaansbrug.

Het project heeft zich afgespeeld langs een drukke fietsroute en recht tegenover en school waar dagelijks veel kleine kinderen aanwezig waren. Dagelijks de veiligheid borgen was daarom van groot belang. De vier verschillende secties met in totaal 55 velden zijn gefaseerd over het project vervangen zonder spanningsonderbreking. Volker Energy Solutions heeft het project zonder overlast voor de klanten gerealiseerd. Na verwerken van alle as builtgegevens zijn de 21 stuks A3 tekeningenmappen op locatie gearchiveerd. Medio 2016 hebben wij het gehele project afgerond.