Zoeken
rotterdam centrum uitgel.jpg

Secundair ontvlechten hoogspanningsstation

TODO

Achtergrond: WON

Krachtens de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is het beheer van de netten van 110 kV en hoger per 1 januari 2008 overgedragen aan TenneT. Dit heeft grote gevolgen. In tal van hoogspanningsstations moeten de componenten worden ontvlochten. Een voorbeeld van een secundaire ontvlechting is het project Rotterdam Centrum, 150kV/23kV station dat Volker Energy Solutions, in 2016 heeft uitgevoerd. Het net is eigendom geworden van TenneT, de transformatoren zijn in 2011 overgegaan naar Stedin.

De benodigdheden: voorbereiding, planning, dreamteam

Projectleider Pieter van Swieten: ‘Dit is een zogenoemd RenSec-project, wat staat voor Renovatie Secundair. Het ontvlechten van een bestaand station dat in bedrijf is en moet blijven is altijd complex. Je weet namelijk niet wat je aantreft. Van dit station is een groot deel van het dichtbevolkte Rotterdam Centrum afhankelijk, met talloze zakelijke en particuliere gebruikers. Als een dergelijk ontvlechtingsproces fout loopt, is de impact gigantisch. Zo’n project vergt dan ook een gedegen voorbereiding, strakke planning in verband met een vaste Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB) planning én een team dat op elkaar moet kunnen rekenen. Wij hebben met elkaar gezorgd dat dit project aan alle voorwaarden voldeed.’

Gigantische impact

Field Engineer Kowist al Barzanji: ‘De twee trafo’s in dit station hebben we één voor één overgezet. Er is dan steeds maar één trafo in bedrijf dus van een N-1 is dan geen sprake meer. Mocht de ene trafo uitvallen, dan zitten eindeloos veel gebruikers zonder stroom. Dat het koppelveld op het moment van overzetten wegens werkzaamheden niet beveiligd was, betekende een extra risico. De maximale teruggave tijd was 2 uur in plaats van de gebruikelijke 4 uur, op 150kV is dit erg kort.’ Pieter: ‘We hebben een provisorium gemaakt, een tijdelijke beveiliging voor de trafo. Deze is uitgebreid getest en voorzien van een ‘noodplan’. Zelfs satelliettelefoons lagen klaar, zodat we ook bij stroomuitval zouden kunnen communiceren. Alle voorzorgsmaatregelingen waren getroffen, kortom een zeer gedegen voorbereiding Uiteraard met als doel een vlekkeloze ontvlechting.’

Op elkaar rekenen

De  vastgestelde VNB-planning was in dit project een issue. Omdat zo’n 30 man betrokken waren van verschillende organisaties, was schuiven met de planning geen optie. Met de grote impact en de strakke planning is tijdig informatie delen essentieel. Het zijn juist de inzet en verantwoordelijkheid van de betrokken collega’s, die dit project tot een succes hebben gemaakt.