Zoeken
Shin Etsu.jpg

Shin Etsu: meetdiensten, Predictive asset management en algemeen onderhoud

TODO

Sinds 2010 is Shin-Etsu een tevreden gebruiker van de Volker Energy Solutions meetdienst voor het meten en analyseren van haar hoogspanningskabelverbindingen en haar transformatoren.
Met een productiecapaciteit van meer dan 3 miljoen ton, mag Shin-Etsu zich 's werelds grootste PVC-producent noemen. In Nederland vindt de productie plaats op twee locaties: Botlek & Pernis.
De afnemers verwerken de PVC in leidingsystemen, raamkozijnen, vloerbedekking, kabels en een groot aantal andere producten.

De Installatie verantwoordelijke van Shin-Etsu is tevreden over de deskundigheid en service van de Volker Energy Solutions meetdienst. De goede bekendheid van de meetdienst op de site van Shin-Etsu draagt bij aan een veilige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden.

Na afronding van de meetwerkzaamheden wordt een grondige analyse gemaakt van de meetresultaten en bevindingen. Deze worden vervolgens verwerkt in het eindrapport waarin de status van elke kabel en transformator wordt weergegeven en waar nodig aanbevelingen worden gedaan m.b.t. onderhoud of vervanging.
De prettige samenwerking en de jaarlijks terugkomst van Volker Energy Solutions heeft er toe geleid dat we met Shin- Etsu kijken naar een mogelijke introductie van Predictive Asset Management (PAM).
Zo kan Volker Energy Solutions met haar expertise een nog betere bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de hoogspanningsinfrastructuur van Shin-Etsu.