Zoeken
221215 - 32.jpg

Nieuwbouw transformatorstation Oosterhout 150 kV

Volker Energy Solutions verstrekt als aannemer hoogspanningsstations om Nederland te kunnen blijven voorzien van stroom, zo ook in Nijmegen-Noord. Voor TenneT realiseren wij in Oosterhout (GE) een geheel nieuw 150kV transformatorstation. En niet zomaar een station, het is ons meest duurzame en groene station tot nu toe!

Nieuwbouw t.b.v. toekomstig duurzame ambities

Gezamenlijk met TenneT hebben we de ambitie neergezet om hier een zo duurzaam mogelijk transformatorstation neer te zetten. Op dit station staan biodiversiteit, circulariteit en CO2-reductie centraal. Voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden is er daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar de bodem, niet-gesprongen explosieven en er is een scan gedaan naar flora en fauna. Ook is het ontwerp van het station geheel ingepast aan het landschap, zodat het qua uitstraling past bij de omgeving. Dankzij de slimme ontwerpkeuzes van engineering en de genomen verduurzamingsmaatregelen is er maar liefst een CO2-reductie gehaald van 12 ton CO2. Dit staat ongeveer gelijk aan het planten van 500 bomen op één hectare, ofwel 10.000 vierkante meter.

Ligging transformatorstation

Het station ligt ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, in de regio Oosterhout.

Wat hebben wij hier gebouwd?

We realiseren hier de bouw van een geheel nieuw transformatorstation. Bestaande uit een schakelveld met negen velden en een Centrale Diensten Gebouw (CDG). Als hoofdaannemer hebben wij zowel het definitief ontwerp als uitvoerend ontwerp gemaakt. Vervolgens hebben we ook de realisatie en coördinatie van nevenaannemers op ons genomen. Een deel van een hoogspanningslijn wordt namelijk onder de grond gebracht door de nevenaannemer. Wij zorgen vervolgens voor de verbinding met het station.

Het station bestaat uit een schakeltuin met negen velden, namelijk: twee lijnvelden, twee kabelvelden, één koppelveld (twee velden), drie transformatorvelden en één reserveveld (klantveld).
Het transformatorstation wordt gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet en drie grote transformatoren. Deze transformatoren zorgen er onder meer voor dat de stroom op het juiste niveau bij de mensen in de regio in huis komt.

Terugblik op een fantastische samenwerking

De bouw van het station is inmiddels klaar. We leggen nog de laatste hand aan het testen van de installatie om de juiste werking van de componenten te waarborgen. Begin 2023 leveren we officieel het transformatorstation op aan TenneT. We blikken terug op een fantastische samenwerking met TenneT en de onderaannemers.