Zoeken
220816 - 39.jpg

Uitbreiding van hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV

Volker Energy Solutions bouwt als hoofdaannemer op dit hoogspanningsstation in opdracht van TenneT drie nieuwe GIS schakelvelden. Dit doen wij met twee andere hoofdaannemers en meerdere onderaannemers, een complexe en uitdagende klus!

220816 - 45.jpg

De GIS installatie

Op hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV wordt er een uitbreiding van het station gerealiseerd. Er worden drie nieuwe schakelvelden bij gebouwd met een nieuwe GIS installatie. GIS staat voor Gas Insulated Switchgear. Bij een GIS installatie wordt SF6-gas (zwavelhexa-fluoride) gebruikt om de verschillende installatieonderdelen te isoleren. Vanwege deze andere wijze van isolatie is een GIS installatie compacter dan een andere installatie en is er minder ruimte nodig.

220816 - 36.jpg

Samenwerking met nevenaannemers

De GIS installatie wordt gerealiseerd door onze nevenaannemer Siemens Energy. Volker Energy Solutions heeft ervoor gezorgd dat er in een veiliggesteld werkgebied gewerkt kan worden zonder hoogtebeperking door het creëren van een tijdelijke situatie waardoor er boven de velden geen A-rail meer aanwezig is.

Op dit project werkt Volker-ES als één van de hoofdaannemers nauw samen met twee andere hoofdaannemers. Ook zijn er een aantal onderaannemers, allen met verschillende specialismen en contracten. Het is daardoor heel belangrijk dat alle planningen goed op elkaar afgestemd zijn en blijven.

220816 - 02 zonder logo.jpg

Complexiteit op het project

Factoren die bijdragen aan de complexiteit op het 380 kV hoogspanningsstation zijn de aanwezigheid van drie hoofdaannemers en de daarbij horende onderaannemers, de maatschappelijke druk om het windmolenpark Hollandse Kust Noord in bedrijf te nemen en als laatste lastig te verkrijgen Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB’) in verband met een hoge netbelasting. Door open communicatie en een goede samenwerking met de andere nevenaannemers probeert Volker Energy Solutions de complexiteit zoveel mogelijk te reduceren en de planningen goed op elkaar af te stemmen.

Beverwijk guruz

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons altijd voorop, dus ook op dit project! Volker Energy Solutions houdt als VGM-coördinator op het project de veiligheid van alle partijen in acht. Verder wordt er dagelijks een startwerkbespreking gehouden en zijn er maandelijks toolboxen.

Volker Energy Solutions kijkt uit naar de verdere werkzaamheden op 380 kV hoogspanningsstation Beverwijk en streeft naar de inbedrijfstelling van het algehele station in mei 2023.