Zoeken
220419 - 37.jpg

Uitbreiding van hoogspanningsstation Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding gebouwd en in Vierverlaten wordt een compleet nieuw 380kV hoogspanningsstation gerealiseerd. Het bestaande 110kV hoogspanningsstation Vierverlaten wordt uitgebreid om van hieruit nog beter de stroom op het 110kV net te kunnen verdelen. In opdracht van TenneT is Volker Energy Solutions verantwoordelijk voor het vernieuwen en uitbreiden van het huidige 110kV hoogspanningsstation. Volker Energy Solutions neemt zowel de engineering als de realisatie op zich voor de uitbreiding van drie 110kV transformatorvelden en een ombouwplan voor het upgraden van twee transformatorvelden.

220419 - 51.jpg

Uitdaging en complexiteit door oude fundering en beperkte ruimte

Wij engineeren en bouwen aan een al zestig jaar bestaand station. We gaan binnen de contouren van het huidige station iets nieuws bouwen, een zogenaamde inbreiding. Het werken in een bestaand en in bedrijf zijnde station maakt het een uitdagend project. De fundering is zestig jaar oud en de ruimte is beperkt. Het is niet volledig bekend welke bekabeling er in de grond zit en hierdoor kunnen onverwachte kosten zich voordoen. Werken in bestaande situaties kost vaak meer tijd omdat er extra aanpassingen nodig zijn. Het nieuwe hoogspanningsstation moet aan het einde van 2022 gereed zijn. Dit maakt het een uitdagende en complexe opdracht voor onze hoogspanningsspecialisten!

220419 - 02.jpg

Schroeffundering als eerste toegepast op station Vierverlaten door Volker-ES

Voor de fundering van de nieuwe hoogspanningsonderdelen hebben we samen met TenneT gekozen voor het toepassen van grond verdringende schetsplaatfunderingen, ook wel een schroeffundering genoemd. Deze schroeffundering wordt al langer gebruikt voor fundaties van spoorwegportalen, geluidswallen, tribunes en zonneparken. De toepassing als fundament voor componenten in schakelstations is uniek. Volker Energy Solutions heeft aangetoond dat dit een gelijkwaardig alternatief is voor een traditionele beton oplossing met paalfundering. Met deze toepassingsmogelijkheid bieden wij een oplossing voor de grote vraag naar het uitbreiden van hoogspanningsstations in een bestaande omgeving met beperkte ruimte of wanneer er sprake is van een tijdelijke situatie.

220419 - 27.jpg

Schroeffundering op hoogspanningsstation heeft vele voordelen

De voordelen van dit type fundatie/fundering zijn de snelheid waarmee de fundering wordt geplaatst, de directe in gebruik name en de circulariteit van het fundament. Doordat het fundament net zo eenvoudig is te verwijderen als te plaatsen, kunnen toegepaste materialen 100 procent hergebruikt worden. De impact op de bedrijfsvoering van hoogspanningsstations kan met dit funderingstype drastisch worden ingekort evenals de doorlooptijd van projecten. Bovendien is het vanuit veiligheidsperspectief een oplossing met een gering risico. De kortere bouwtijd en dus de korte verblijftijd van mensen in een risicovolle omgeving, de geringe benodigde werkhoogte en het feit dat voor deze fundering geen ontgravingen nodig zijn, maken dit een veilig aan te brengen fundering met een gering exploitatierisico. Deze schroeffundering heeft onlangs plaatsgevonden en is vastgelegd. Bekijk de sfeerimpressie van het plaatsen van de schroeffunderingen op het station onderaan de pagina.

220419 - 40.jpg

Oplevering project Vierverlaten

In mei 2023 levert Volker Energy Solutions project Vierverlaten op. De eerstvolgende mijlpaal is aan het einde van 2022 als de drie nieuwe transformatorvelden in gebruik genomen kunnen worden. Het Eemshaven – Vierverlaten 380kV project is later in 2023 klaar en is een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit voor met name duurzaam opgewekte elektriciteit. De verbinding zorgt voor een betere aansluiting op de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit.