Zoeken
Volker Energy Solutions Renkum Dodewaard Retrofit - dijk.jpg

Kabelteam vernieuwt 150 kV kabeltracé

Medio juli is ons kabelteam gestart met het vernieuwen van een 150 kV hoogspanningsverbinding voor onze opdrachtgever Qirion. Deze verbinding loopt tussen de hoogspanningsstations Renkum en Dodewaard.

Waarom vernieuwen?

Een leuk detail is dat de oorspronkelijke kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations ruim 40 jaar geleden is aangelegd door Visser & Smit Hanab, maar is nu aan vervanging toe. De vervanging verbetert de bedrijfszekerheid en levert een hogere transportcapaciteit van de verbinding. Door het verhogen van de capaciteit van het landelijk net kunnen meer bedrijven, maar ook duurzame energieopwekkers (wind- en zonneparken) worden aangesloten.

Uitvoering in twee fases

De verbinding bestaat uit twee parallelle kabelcircuits. We vervangen de circuits één voor één om het elektriciteitsnet operationeel te houden. De eerste fase hebben we inmiddels bijna afgerond. In juli was de eerste kabeltrek. Deze vond meteen plaats op een bijzonder deel van het traject; het eerste deel van de verbinding bevindt zich namelijk onder de Neder-Rijn, tussen de gemeentes Wageningen en Overbetuwe. De verwachting is dat in de loop van 2023 beide kabelcircuits zijn vervangen.

Hergebruik omhullende stalende buis uit 1979

Wat dit project zo bijzonder maakt is de manier waarop het wordt uitgevoerd. We maken gebruik van de bestaande omhullende stalen buis die eerder in 1979 is aangelegd. Door het hergebruiken van de bestaande buis graven we alleen op de bestaande moflocaties. Moflocaties zijn de locaties waar kabelsecties aan elkaar verbonden worden. Dit zorgt ervoor dat we per kabelsectie steeds maar 15 van de 500 meter opgraven en de rest van de grond onaangeroerd laten.

Tijdsdruk door stormseizoen

Zoals eerder benoemd ligt een deel van het kabeltracé onder en nabij de Neder-Rijn. Enkele moflocaties bevinden zich in de uiterwaarden van de Neder-Rijn, buiten de dijken. Vanaf oktober tot april is het officieel hoogwaterseizoen. De kans op storm en hoogwater is dan groter, gedurende deze periode is het dan niet toegestaan om de werkzaamheden in de dijken uit te voeren. Gelukkig is de uitvoering van deze locaties goed verlopen en heeft het team deze werkzaamheden binnen de tijd afgerond. De start van de tweede fase vindt plaats in april 2023.

Vragen over de uitvoering van dit project? Neem dan gerust contact op met Wendy de Ronde, Omgevingsmanager van Volker Energy Solutions, via wdronde@volker-es.nl.