Zoeken
Verzwaren hoogspanningstracé.jpg

Verzwaring hoogspanningstracé

TODO

Tussen Breukelen en Utrecht was het noodzakelijk de hoogspanningslijnen te verzwaren. Volker Energy Solutions heeft dit nieuwe, verzwaarde 150 kV hoogspanningstracé aangesloten op het 380 kV hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT. De capaciteit van het tracé tussen Breukelen en Utrecht is verhoogd van 160 MVA naar 600 MVA.

Achtergrond

Het project was noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar elektriciteit in het gebied te kunnen voldoen én om de aanvoer van elektriciteit minder kwetsbaar te maken.

De nieuwe lijnen zijn opgehangen aan 26 nieuwe hoogspanningsmasten, die op een nieuwe fundering zijn geplaatst. Een groot project, dat bijna letterlijk 'op kousenvoeten' moest worden aangepakt. De plaatselijke bevolking was allerminst te spreken over de werkzaamheden in de achtertuin.

De rol van Volker Energy Solutions

Volker Energy Solutions heeft getekend voor de engineering van het hele project. De verantwoordelijkheden waren:

  • Inkopen van de complete stalen masten uit Duitsland, Frankrijk en Turkije
  • Leveren, aansluiten en testen van de kabels
  • Afmonteren met eindsluitingen
  • In goede staat terugbrengen van het groen op- en rond de bouwlocaties


Het slopen en plaatsen van de masten en het aanbrengen van de kabels heeft Volker Energy Solutions uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.