Zoeken
200518 - 05.jpg

Volker Energy Solutions bouwt transformatorstation op project HKZ

Als onderdeel van de energietransitie worden er meerdere windparken voor de kust van Nederland gebouwd. Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) is er hier een van. Op het windpark komen twee Offshore High Voltage Substation (OHVS) platforms waarvan er per platform twee 220kV kabels naar land gaan. Ieder OHVS platform heeft een capaciteit van 700 megawatt (MW).

Volker-ES bouwt nieuw transformatorstation

Om op het land de aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet te kunnen maken, bouwt Volker Energy Solutions in opdracht van TenneT aan een nieuw transformatorstation Landstation Hollandse Kust Zuid (HKZ) naast de Euromax terminal op de tweede Maasvlakte. Op het landstation wordt de spanning omgezet van 220kV naar 380kV om in te voeden op het bestaande hoogspanningsnet bij station Maasvlakte 380kV (MVL380).

De verbinding tussen HKZ en MVL380 geschiedt middels twee 380kV kabelverbindingen. Deze verbindingen zijn door Visser & Smit Hanab aangelegd onder het Yangtze kanaal door middels een gestuurde boring. Voor de aansluiting van deze kabels is Volker Energy Solutions tevens bezig met een uitbreiding op station Maasvlakte 380kV.

Het landstation HKZ is halverwege 2021 volledig bedrijfsvaardig gereed, loopt op schema en naar tevredenheid van opdrachtgever TenneT en het team van Volker Energy Solutions.