Zoeken
ondertekening_borssele_beta_23112017_2.jpg

Volker Energy Solutions onderaannemer HSM voor Alpha en Beta

Wind op zee betaalbaarder maken: dat is het doel van de omvangrijke wind-op-zee projecten Borssele Alpha en Borssele Beta van TenneT TSO. Het betreft prestigieuze projecten vanuit het Nationale Energieakkoord die een belangrijke stap vormen in het betaalbaar maken van wind op zee.

HSM Offshore bouwt de fundatie en het offshore transformatorstation voor het aansluiten van deze beide 700 MW windparken op het elektriciteitsnet. Volker Energy Solutions is door HSM voor beide projecten gecontracteerd als onderaannemer. Jan Willem Kijlstra, Sales Director: ‘Onze betrokkenheid bij de offshore stations voor Borssele Alpha en ok Beta bewijst dat Volker Energy Solutions beschikt over een waardevolle expertise op het gebied van hoogspanning die zich uitstrekt tot de offshore windmarkt.’

Zittend v.l.n.r.: Jan Verheij (Volkes ES), Jaco Lemmerzaal (HSM); staand v.l.n.r.: Kerem Kaplan (Volker ES), Jan Willem Kijlstra (Volker ES), Rob Schrijvershof (HSM), Jannes Kinds (HSM), Anton Weekamp (Volker ES), Mark Lammerts van Bueren (Volker ES), Wiebe van den Elshout (Andus)

System Integrator

De samenwerking met HSM binnen project Borssele Alpha is in 2017 al gestart en verloopt zeer voorspoedig. Wat is de rol van Volker binnen deze projecten? Senior Accountmanager Kerem Kaplan: ‘Onze werkzaamheden voor beide projecten zijn identiek. Binnen beide projecten is Volker Energy Solutions  verantwoordelijk voor de System Integratie van alle High Voltage (HV) componenten op het transformatorstation. Tevens omvat ons werk het ontwerpen van de secundaire installaties en het integreren van het HV SCADA, inclusief het testen en de installatie hiervan. Ook levering en installatie van onder andere de door ons ontworpen besturing- en beveiligingspanelen en de 66kV kabel op het OHVS hoort tot het takenpakket. De onshore commissioning is een gedeelde verantwoordelijkheid met HSM en Iv-Oil & Gas (Iv), eveneens onderaannemer van HSM.’

System Engineering

Samenwerking is het sleutelwoord bij een dergelijk omvangrijk project. Kaplan: ‘Onze mensen werken tijdens het project op locatie samen met de teamleden van HSM en Iv. Tijdens de engineeringfase werkt het projectteam op de locatie van Iv in Papendrecht. Bij de productiestart en na de transitieperiode verhuist het projectteam naar de werf van HSM in Schiedam. De hele installatie wordt bij HSM gebouwd en getest waarna het complete OHVS naar de geplande locatie voor de Zeeuwse kust wordt getransporteerd om aldaar te worden geplaatst en aangesloten. De projectbeheersingmethodiek wordt ingericht volgens System Engineering (SE), zoals voorgeschreven door opdrachtgever TenneT TSO.’

De achtergrond: meer windenergie op zee

Borssele Alpha en Beta zijn de eerste grootschalige windparken die worden geconstrueerd onder het Nationaal Energie Akkoord. Naar verwachting is Borssele Alpha in 2019 operationeel, voor 2020 staat Borssele Beta gepland. Tot 2023 breidt TenneT de capaciteit van offshore wind uit met minimaal 3.500 MW.