Zoeken
210219 - 52.jpg

Landstation HKZ bijna operationeel

Als onderdeel van de energietransitie worden er meerdere windmolenparken voor de kust van Nederland gebouwd. Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ), is er hier één van. Om deze energie aan land te brengen en aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet is uitbreiding van het bestaande netwerk van TenneT noodzakelijk. Daarvoor heeft Volker Energy Solutions in opdracht van TenneT een compleet nieuw 220/380kV transformatorstation gerealiseerd, Landstation Hollandse Kust Zuid (HKZ), naast de Euromax terminal op de tweede Maasvlakte.

Vanuit het niets een heel HV landstation engineeren en bouwen

De vraag vanuit opdrachtgever TenneT bestond uit het in greenfield realiseren van de installatiescope voor het landstation. Dit huzarenstukje om op een kale vlakte dit complete station te realiseren is één van de specialismes van Volker Energy Solutions. De opdracht bestond primair uit de 220/380kV schakeltuin en een 33kV verdeelinrichting. Verder diende ten behoeve van de besturing, signalering en voeding de secundaire, tertiaire, en telecominstallaties gemaakt te worden. Het primaire, secundaire en telecomontwerp was aangeleverd door TenneT waarop Volker-ES detailengineering heeft uitgevoerd om de panelen te realiseren. De gehele tertiaire scope is door onze mensen ontworpen, gebouwd en aangesloten.

Goede samenwerking met TenneT is de succesfactor

De uitdaging zat voor dit project in de tijdspanne waarin het landstation gerealiseerd moest worden in combinatie met de raakvlakken met de diverse nevenaannemers waar wij al dan niet verantwoordelijk voor waren. En dan hadden we uiteraard ook nog te maken met de Corona pandemie en de perikelen die dit met zich mee bracht. De werkzaamheden zijn in april 2020 gestart en de bedrijfsvaardige oplevering staat gepland voor dit jaar 2021. We zijn er erg trots op dat we dit volgens planning gaan halen. Het project is naar tevredenheid van opdrachtgever TenneT uitgevoerd, wat voor een groot deel te danken is aan de prettige samenwerking met het team van TenneT. Gezamenlijk is het project veilig en succesvol tot een einde gebracht.

Volker Energy Solutions bouwt Landstation Hollandse Kust Zuid op de Maasvlakte
Bekijk video