Zoeken
IMG_2031.jpg

Windpark Bouwdokken

In opdracht van OSKneT BV (100% dochter van de E-Connection Groep) heeft Volker Energy Solutions het ontwerp en de bouw verzorgd van de aansluiting op het TenneT hoogspanningsnet van het nieuwe Windpark Bouwdokken

Vanaf het windpark wordt de geproduceerde duurzame elektriciteit via een ondergrondse hoogspanningskabel vervoerd naar het bijna 30 km verderop gelegen hoogspanningsstation van TenneT in Goes, waar zij aan het landelijk net wordt toegevoegd. De netaansluiting is aangelegd door Volker Energy Solutions, in samenwerking met Delta Infra BV. Het hoogspanningsstation bij het windpark is ook door Volker Energy Solutions gebouwd.

Over Windpark Bouwdokken

Het windpark is gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op het werkeiland Neeltje Jans in de provincie Zeeland. De 7 gebouwde Enercon turbines in het windpark hebben een vermogen van 4,2 MW per stuk en wekken vanaf het voorjaar van 2018 gezamenlijk jaarlijks 112,5 GWh elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 37.500 huishoudens.

Volker Energy Solutions

Het windpark en de netaansluiting zijn eigendom van E-Connection. Het windpark wordt voor 25% mede gefinancierd door Windcoöperatie Zeeuwind. E-Connection ontwikkelt, bouwt en beheert het windpark. De fundaties en toegangswegen worden aangelegd door GMB Civiel. De windturbines worden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door Enercon.