Zoeken

Ons meest groene en duurzame transformatorstation: Oosterhout 150 kV

Samen met TenneT hebben wij begin 2022 de ambitie neergezet om een zo duurzaam mogelijk transformatorstation neer te zetten. Biodiversiteit, circulariteit en CO2-reductie moesten daarbij centraal staan. Van deze ambitie is transformatorstation Oosterhout, vlakbij Nijmegen, het resultaat.

Oosterhout 150 kV - duurzaamste station Volker-ES (1).jpg
Oosterhout 150 kV - duurzaamste station Volker-ES (2).jpg

Meest duurzame en groenste transformatorstation

Het is ons meest duurzame en groenste transformatorstation tot nu toe. Het heeft een nieuwe standaard gezet voor onze toekomstige te bouwen stations. Begin Q1 2023 dragen we het station over aan TenneT. We zijn trots op het eindresultaat en het team van onze eigen mensen die dit hebben gerealiseerd. Graag nemen we jullie mee in de genomen verduurzamingsmaatregelen bij project Oosterhout.

Groen_duurzaam transformatorstation Volker-ES (3).jpg

Slimme ontwerpkeuzes

Volker Energy Solutions was betrokken bij zowel het ontwerp als de realisatie van station Oosterhout. Wanneer wij al vroegtijdig betrokken zijn in het proces, kan ons engineeringsteam al tijdens de ontwerpfase maatregelingen treffen die resulteren in verhoogde circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Onze engineers hebben gekeken naar waar optimalisatie kon worden behaald ten op zichte van het basisontwerp. Dankzij slimme ontwerpkeuzes hebben zij het gebruik van virgin materialen kunnen minderen.

Groen_duurzaam transformatorstation Volker-ES (2).jpg

Materiaalreductie

Op het gebied van materiaalreductie hebben we een drietal maatregelen toegepast. Allereerst is het aantal steunisolatoren gereduceerd ten opzichte van een standaard ontwerp. Daarnaast is door het toepassen van een nieuw (prefab) fundatie-concept het aantal heipalen met ongeveer 55% afgenomen. Tenslotte heeft het team gekeken naar de optimale ligging van de kabels waardoor minder kabelgoten benodigd waren. In totaal hebben deze maatregelen gezorgd voor een CO2-reductie van 12 ton CO2. Dit staat ongeveer gelijk aan het planten van 500 bomen op één hectare, ofwel 10.000 vierkante meter.

Oosterhout 150 kV - duurzaamste station Volker-ES (5).jpg

Inpassing aan het landschap

Bij het ontwerp van het station hebben we materialen toegepast die zorgen voor een groene uitstraling , maar tegelijk ook de biodiversiteit stimuleren. Zo hebben we grastegels laten aanleggen op het terrein in plaats van grind. We plaatsen ook insectenhotels van gerecycled verpakkingsmateriaal en is het Centrale Diensten Gebouw (CDG) bekleed met een sedum dak.

220822 Oosterhout pb JCL (39).jpeg

Energiebesparing met een warmtewiel

In het CDG is een warmtewiel toegepast. Deze wordt gebruikt om warmte te herwinnen uit de koudere lucht onder de vloer. Evenzo wordt de warmere lucht, die wordt geproduceerd in de secundaire systeemkasten van de secundaire installaties, zo geregeld dat het wordt hergebruikt. Hierdoor hoeven de warmtewisselaars minder hard te werken om de temperatuur in het CDG op peil te houden, wat zorgt voor een enorme energiebesparing. Al deze maatregelen hebben we vervolgens vastgelegd in het materialenpaspoort

Oosterhout 150 kV - duurzaamste station Volker-ES (3).jpg

Duurzaamheid waarborgen tijdens realisatie

Om duurzaamheid tijdens de realisatie te waarborgen heeft Volker-ES een duurzaamheidsrapportage opgesteld. Elk kwartaal werd er een rapportage opgesteld waarin de projectactiviteiten met bijbehorende uitstoot werden vermeld en vergeleken met de eerder opgestelde nulmeting. Alle bevindingen uit zowel de duurzaamheidsrapportage als het materialenpaspoort worden meegenomen als input in toekomstige projecten. Zo werken we niet alleen mee aan een van de belangrijkste transities van Nederland – namelijk de uitbreiding van de infrastructuur voor het realiseren van de elektrificatie van Nederland – maar ook aan het verduurzamen van de bouw van deze infrastructuur.