Zoeken
Zeewolde

Meten is weten; HV-station windpark Zeewolde

Als de zon niet schijnt hebben we toch nog een andere duurzame bron van energie; namelijk windenergie. En wind is er altijd in Nederland. Daarom is het zo belangrijk dat de windmolenparken goed werken en onderhouden worden. Volker Energy Solutions heeft een gespecialiseerd en met de modernste middelen uitgerust meetteam voor HV-stations en kabelwerken. Voor het Windpark Zeewolde verzorgt dit onderhoudsteam het beheer en onderhoud van het 150kV hoogspanningsstation Vogelweg en van de volledige 33kV parkbekabeling.

Zeewolde meetteam

Onderhoudscontract zorgt voor preventieve signalering

De parkbekabeling van het windpark bestaat uit +/- 160 km HS kabel verdeeld over 13 strings. Conform het onderhoudsplan dat elk jaar door ons wordt opgesteld en waarin de onderhoudsscope voor het komend jaar is vastgesteld, stond één derde van de parkbekabeling in 2023 op de planning. Onze meetspecialisten voeren manteltesten en TD-metingen uit aan de HS kabels. Een leuke en uitdagende klus, waarin de meetdienst haar grote toegevoegde waarde kan tonen richting de opdrachtgevers. 

Er wordt vaak een beroep gedaan op de meetspecialisten van Volker-ES in een storingssituatie, dan is de druk hoog en zijn de belangen groot. Maar door hun jarenlange ervaring zijn onze meetspecialisten in staat om het overzicht te behouden en snel en adequaat te handelen, een eventuele oorzaak detecteren en identificeren. Aansluitend wordt er een gedetailleerde rapportage uitgewerkt met de bevindingen en resultaten. 

meetdienst ves

Toch volledige parkbekabeling beproefd

Nadat de werkzaamheden aan het eerste deel van de parkbekabeling waren afgerond en gerapporteerd, werd duidelijk dat er enkele mantelfouten waren geconstateerd en gelokaliseerd.
Deze bevindingen worden met de eigenaar en met de Installatie Verantwoordelijke van het Windpark besproken en na kort overleg werd al snel duidelijk dat onze klant graag wenste dat nog in 2023 de volledige parkbekabeling zou worden beproefd door onze meetspecialisten. Dit vergde flexibiliteit in onze planning en uiteraard de nodige voorbereiding, maar het is uiteindelijk gelukt om begin 2024 de volledige parkbekabeling te beproeven.

Bij de inspectie zijn een aantal mantelfouten gevonden en enkele verhoogde TD-waarden.  Nader onderzoek naar de verhoogde TD-waarden toonde aan dat er enkele aanpassingen nodig zijn in de acclimatisering van de compact stations.

Meetteam bij bus

Volker-ES voert ook herstelwerkzaamheden uit

Momenteel zijn we vanuit het onderhoudsteam met de eigenaar in gesprek om ook het herstel van deze mantelfouten te realiseren. Dit zijn ook werkzaamheden die wij vanuit Volker-ES zelfstandig en in eigen beheer kunnen uitvoeren. Het is makkelijk schakelen en contact leggen met de directe collega’s binnen het kabelteam om ervoor te zorgen dat de herstelwerkzaamheden snel en veilig gerealiseerd kunnen worden.

De opdrachtgever is erg tevreden over de goede voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden; de gevonden mantelfouten zijn tijdig geconstateerd en gaan we oplossen.
Onlangs heeft de opdrachtgever al aangegeven graag in 2025, 2026 en 2027 wederom gebruik te willen maken van de dienstverlening van Volker-ES. Een compliment voor onze meetspecialisten!